Eind maart is de dienstverlening van de gemeente Beekdaelen aangepast als gevolg van de maatregelen rondom de coronapandemie.

Op dat moment is besloten de dienstverlening aan te passen tot de datum van 1 september 2020. Toen nog in de hoop dat we dan grotendeels ons normale leven weer zouden kunnen hervatten. Inmiddels zijn we ingehaald door de actualiteit. Het coronavirus is nog steeds onder ons en de maatregelen om verspreiding te voorkomen zijn nog onverminderd hard nodig. Daarom is besloten de termijn van de aangepaste dienstverlening in ieder geval te verlengen tot 1 januari 2021. In december wordt de situatie opnieuw beoordeeld worden.

Dienstverlening blijft beschikbaar

De coronapandemie heeft consequenties voor de uitvoering van onze gemeentelijke taken en diensten. Evenals in de voorgaande periode blijft de dienstverlening van de gemeente Beekdaelen beschikbaar voor inwoners en ondernemers. We zetten ons dagelijks in om te kunnen blijven voldoen aan de belangrijkste gemeentelijke verantwoordelijkheden. We vragen u begrip voor de gewijzigde situatie.

Publieksdiensten

Tot 1 januari 2021 is de dienstverlening van Burgerzaken volledig verplaatst naar locatie Nuth. Er zijn nog steeds voldoende afspraakmomenten beschikbaar. Wij vragen u alleen een afspraak te maken als dat echt nodig is of spoed betreft (controleer de geldigheidsdatum van uw document). De actuele openingstijden van de servicebalie vindt u op www.beekdaelen.nl/openingstijden.

Een afspraak maakt u:

 • Online via www.beekdaelen.nl/afspraak
 • Telefonisch via 088 450 2000 (op maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur)

Heeft u al een afspraak bij de gemeente gepland en heeft u klachten?

In verband met het coronavirus adviseert het RIVM mensen met verkoudheid, hoesten of koorts om sociale contacten te beperken. Heeft u deze klachten? Dan vragen we u uit zorg voor onze medewerkers om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent of een negatieve testuitslag heeft gekregen.

We bieden waar nodig maatwerk

Heeft u een afspraak die niet kan wachten of bijvoorbeeld een reisdocument of rijbewijs dringend nodig en bent u niet in staat om naar het gemeentehuis in Nuth te komen? Dan leveren wij waar mogelijk maatwerk. Neem hiervoor telefonisch contact op via 088 4502000.

Wist u dat u veel gemeentezaken online kunt regelen?

Een bezoek aan het gemeentehuis is niet altijd nodig. Veel ‘gemeentezaken‘ kunt u online regelen via onze website met uw DigiD of eHerkenning (voor ondernemers). Wij willen u vragen om zoveel mogelijk van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Zoals:

 • Doorgeven van een verhuizing naar of binnen gemeente Beekdaelen (binnen vijf dagen na de verhuizing).
 • Aangifte doen van de geboorte van uw kind (binnen 3 dagen na geboorte).
 • Aangifte doen van overlijden (binnen 6 dagen na het overlijden).
 • Melden dat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
 • Aanvragen van een uittreksel persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen of een uittreksel burgerlijke stand.
 • Het doorgeven van een melding openbare ruimte (ook mogelijk via de Fixi App).

Wilt u iets anders regelen of aanvragen? Op onze website leest u of u dit online kan of dat u toch naar het gemeentehuis moet komen.

Paspoort of id-kaart thuisbezorgd?

Het aanvragen van uw nieuwe reisdocument kan helaas niet online. Hiervoor dient u een afspraak te maken. U hoeft uw nieuwe paspoort of identiteitskaart echter niet op te halen bij het gemeentehuis. Desgewenst bezorgen wij dit namelijk gratis bij u thuis of op locatie. U kunt dit aangeven bij uw aanvraag. Zodra uw reisdocument klaar is, neemt de bezorgdienst contact met u op om een bezorgafspraak te maken.

Verlopen rijbewijzen 7 maanden langer geldig

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs op tijd te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Bestuurders van wie het rijbewijs verloopt in deze periode, kunnen 7 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. De 7 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.

De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn: 

 • Uw rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020. 
 • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling. 
 • De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

Uitzonderingen:

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Bereikbaarheid gemeentehuis in Nuth

Door de aanleg van de Buitenring is de verkeerssituatie aan de noordkant van de kern Nuth aanzienlijk gewijzigd. Ten behoeve van een betere en snellere verkeersdoorstroming tussen de kern Nuth en het turboverkeersplein, zijn in de afgelopen periode de kruispunten Daelderweg/Van Eynattenweg en Daelderweg/Reijmersbekerweg vervangen door twee rotondes. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond, waardoor de bereikbaarheid van Nuth is verbeterd. De actuele bereikbaarheid van het gemeentehuis in Nuth vindt u hier.

Heeft u gevonden wat u zocht?