Gemeente Beekdaelen werkt aan een gezond, toekomstbestendig en veilig bomenbestand. Om dit te bereiken is onderhoud nodig en worden de bomen visueel geïnspecteerd.

In het kader van de wettelijke zorgplicht voert gemeente Beekdaelen onderhoud uit aan de bomen in het gemeentelijk areaal. Daarbij worden de bomen onderworpen aan een visuele inspectie waarbij deze worden beoordeeld op onderhoudstoestand, mechanische of biologische gebreken, gezondheid en veiligheid. Afgelopen jaar zijn uitkomende de controle bomen waaraan een risico verbonden was aangepakt. Bomen met een lage toekomstverwachting en dode bomen zijn gekapt en bomen met probleemtakken of dood hout zijn gesnoeid.

Terugkerend onderhoud

Vorig jaar is gestart met terugkerend boomonderhoud. In het terugkerend boomonderhoud zijn de gemeentelijke bomen onderverdeeld in drie deelgebieden waarin de bomen worden gesnoeid. In het snoeiprogramma zijn alle gemeentelijke bomen opgenomen zodat efficiënt en wijkgericht gesnoeid kan worden. Dit betekent dat we werken naar een snoeironde waarin alle bomen eens drie jaar worden gecontroleerd en onderhouden.

Op dit moment is deelgebied 2 in onderhoud. Dit betreft de volgende kernen: Nuth, Terstraten, Grijzegrubben, Vaesrade, Amstenrade en Oirsbeek.

In 2024 staat deelgebied 3 gepand: Puth, Sweikhuizen, Doenrade, Merkelbeek, Bingelrade, Jabeek en Schinveld.

Gestart is in de kern Oirsbeek vanwaar richting Amstenrade en verder ‘voor de voet’ door de wijken gesnoeid wordt. Het snoeien is een dynamisch proces en de voortgang kan variabel zijn waardoor geen exacte data vergeven worden. Firma Pius Floris informeert een week vooraf middels brieven of borden indien parkeren niet gewenst is.

(Eigen) Veiligheid

Het kan zijn dat u enige hinder ervaart tijdens de geplande werkzaamheden. Wij vragen uw begrip hiervoor. Omwille van de veiligheid worden snoeilocaties tijdens de werkzaamheden afgezet. Wij doen het dringende verzoek:

  • Ga niet voorbij de afzettingen.
  • Parkeer niet in de nabijheid van werkzaamheden.
  • Houd uw honden aan de lijn.
  • Let op uw kinderen.
  • Laat de medewerkers hun werk doen.

Eventuele meldingen kunnen worden gemaakt via melding-openbare-ruimte.

Lees ook meer op Groenonderhoud - Herfst in Beekdaelen

Heeft u gevonden wat u zocht?