De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1) wordt verlengd met 4 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt, met een aantal aanpassingen in de voorwaarden, van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Ondernemers die nu inkomensondersteuning voor levensonderhoud krijgen (Tozo 1) en die aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, kunnen nu tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor ondernemers die geen beroep hebben gedaan op Tozo 1.

Partnerinkomenstoets

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Een belangrijke wijziging is dat in de verlengde regeling het inkomen van de partner meetelt in het bepalen van de hoogte van de inkomensondersteuning. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heeft u geen recht op deze uitkering. Deze zogenaamde partnerinkomenstoets geldt dus niet voor Tozo 1 maar wel voor Tozo 2.

Lening voor bedrijfskapitaal

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor hun bedrijfskapitaal. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent van, voor Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk, 10.157 euro. Het is in Tozo 2 niet mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Beroep doen op Tozo 2?

Heeft u een aanvraag voor inkomensondersteuning en/of lening bedrijfskapitaal gedaan in Tozo 1? Dan krijgt u niet automatisch Tozo 2. U krijgt begin juni een brief thuisgestuurd.

  • Woont u in de voormalige gemeente Nuth of Onderbanken dan ontvangt u de brief via de gemeente Maastricht.
  • Woont u in de voormalige gemeente Schinnen dan ontvangt u de brief via Intermezzo.

Van iedere aanvrager van Tozo 1 zijn nog aanvullende gegevens nodig. Meer informatie leest u in de brief. Daarnaast kunt u in deze brief aangeven of u verlenging wilt aanvragen voor Tozo 2.

Heeft u nog geen aanvraag gedaan in Tozo 1 en wilt u een beroep doen op Tozo 2? Dan kunt u uw aanvraag vanaf 1 juni indienen

Heeft u gevonden wat u zocht?