Het college van Beekdaelen heeft besloten om huurders van gemeentelijk vastgoed die financiële problemen ondervinden als gevolg van het coronavirus drie maanden uitstel van betaling te verlenen voor de betaling van de huurpenningen.

Het betreffende uitstel gaat in vanaf 1 april 2020. Hiermee hoopt het college enige verlichting te brengen in de financiële zorgen van de ondernemers en (maatschappelijke) organisaties in de gemeente Beekdaelen.

Hoe werkt het?

De huurder van gemeentelijk bedrijfsmatig vastgoed of de huurder van maatschappelijk vastgoed (sportverenigingen, gemeenschapshuizen, culturele instellingen) die in aanmerking wil komen voor huuruitstel dient daarvoor een onderbouwd verzoek in te dienen via het emailadres uitstel@beekdaelen.nl. In die onderbouwing dient in ieder geval te worden aangegeven waarom de betreffende huurder financiële problemen ondervindt als gevolg van het coronavirus.

Binnen drie maanden vanaf 1 april neemt de gemeente contact op met de huurders die een verzoek hebben ingediend om een betalingsregeling af te spreken voor de betaling van de achterstallige huur. Die achterstallige betaling moet uiterlijk volledig voldaan zijn vóór 1 januari 2021. De rente wordt kwijtgescholden.

Heeft u gevonden wat u zocht?