Op 25 april vindt een evaluatiebijeenkomst plaats over de verordening paracommercie.

Verordening paracommercie

Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Beekdaelen de verordening paracommercie vastgesteld. Deze verordening heeft tot doel het ontstaan van oneerlijke concurrentie tussen enerzijds de reguliere horeca (cafés, restaurants, etc.) en anderzijds (sport)verenigingen en stichtingen die, buiten hun hoofddoelstelling om, horecadiensten aanbieden tegen te gaan.

Evaluatie

Bij de vaststelling van deze verordening heeft de gemeenteraad als voorwaarde gesteld om de werking hiervan na 1 jaar te evalueren en aan de hand van de uitkomst tot een eventuele bijstelling te komen. 

Als gevolg van Covid-19 is deze evaluatie noodgedwongen naar achteren geschoven.

Als gemeente hechten wij grote waarde aan de belangen van zowel de commerciële- als de paracommerciële horeca. Beide vormen namelijk een onmisbare schakel in onze samenleving.  

Wij zien het dan ook als een gezamenlijke opdracht om de juiste balans tussen de belangen van alle betrokken partijen te vinden. Deze balans dient vervolgens zijn fundament te krijgen in een, mogelijk nieuw, vast te stellen verordening paracommercie. 

Oriënterende bijeenkomst

Onder het motto: “Beekdaelen maken we samen” willen we jullie uitnodigen om gezamenlijk over dit belangrijke onderwerp van gedachten te wisselen. 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 25 april van 18.30 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Schinveld, Kloosterlaan 7, Schinveld. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot uiterlijk 15 april aanstaande via het e-mailadres: horeca@beekdaelen.nl. In verband met de beschikbare ruimte willen wij de deelname beperken tot maximaal 1 persoon per horecabedrijf/paracommerciële instelling.

De resultaten van de retour ontvangen vragenlijsten zullen uiteraard hierin worden meegenomen. Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingestuurd, dan kunt u dit alsnog doen tot uiterlijk 15 april aanstaande.   

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Marcel Richter via 088 - 450 2000 of via gemeente@beekdaelen.nl.

Hopelijk tot ziens op 25 april!

Vragenlijst

Heeft u moeite met het lezen van het document, neemt u dan contact met ons op via gemeente@beekdaelen.nl of 088 – 450 2000.

Heeft u gevonden wat u zocht?