U bent van harte welkom op de tweede erfgoedavond van Gemeente Beekdaelen op woensdag 18 mei, 18.00 - 22.00 uur op kasteel Amstenrade (Hagendorenweg 1, 6436 CR Amstenrade).
Deze avond is bedoeld voor alle belangstellenden, zoals erfgoedeigenaren, erfgoedinstellingen en overheden. Als gemeente horen wij graag van u wat uw wensen zijn op het gebied van erfgoed.

Erfgoed in Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen hecht veel waarde aan haar erfgoed – zoals monumentale panden, dorpsgezichten en landgoederen – en wil dit daarom blijvend in een goede staat houden en (nog verborgen) verhalen zichtbaar maken. Dit klinkt vaak makkelijker dan het in werkelijkheid is. Het behouden, benutten, tonen, maar ook het herbestemmen van erfgoed is in de praktijk vaak maatwerk en hier liggen dan ook uitdagingen die de gemeente gezamenlijk met andere partijen wil aanvliegen. 

Op deze tweede erfgoedavond gaan we verder met u in gesprek om te horen wat uw erfgoedwensen zijn, waar u wellicht kansen of knelpunten ziet. Op de eerste avond hebben we elkaar digitaal ontmoet. Deze avond ontmoeten we elkaar op kasteel Amstenrade en gaan we in verschillende deelsessies een aantal onderwerpen verder uitdiepen maar ook nieuwe thema’s bespreken. Samen met u gaan we als gemeente kijken hoe we kunnen werken aan de instandhouding van het erfgoed, en hoe erfgoed de verbinding kan vormen met cultuur, duurzaamheid, economie en landschap.

Update 16-05-2022: het is niet meer mogelijk om u aan te melden

Het programma, inclusief meer informatie over de deelsessies, vindt u onderstaand.

Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen hebben, mag u uiteraard altijd contact opnemen met een van onze gemeentelijke adviseurs Erfgoed (Gabriëlla Barthel of Kasper van den Berghe via gemeente@beekdaelen.nl).

Programma

17.30 uur: Inloop met koffie
18.00 uur: Opening 
18.15 uur: Plenaire toelichting op de avond
18.30 uur: Gesprek met wethouder en erfgoeddeskundigen  
18.50 uur: Eerste ronde deelsessies
19.45 uur: Tweede ronde deelsessies
20.30 uur: Plenaire terugkoppeling deelsessies
20.45 uur: Afsluiting door wethouder
21.00 uur: Gelegenheid tot napraten met borrel tot 22:00 uur

Deelsessies

De deelsessies vinden plaats in twee rondes. Geef s.v.p. bij uw aanmelding aan welke drie thema’s bij u voorkeur hebben. We zullen rekening houden met uw voorkeur bij de indeling van de twee ronden. De deelsessies worden geleid door deskundigen van de gemeente Beekdaelen en het Gelders Genootschap. 

A.    Herbestemmingsspel/ rollenspel

Door dit spel krijgen de deelnemers meer inzicht in de rol en standpunten van andere deelnemers in het proces van de herbestemming van monument. Bijvoorbeeld de gemeenteambtenaar, de eigenaar, vastgoedmakelaar, natuurbeheerder en wethouder. Aan de hand van een casus zullen de deelnemers een plan gaan opstellen voor succesvolle herbestemming. 

B.    Erfgoed en duurzaamheid in samenwerking met de Woonwijzerwinkel.

Wat komt er kijken bij de verduurzaming van monumenten? Samen gaan we hierover met u in gesprek. Als u een concrete vraag heeft, liefst met foto’s, dan kunt deze meenemen.

C.    Erfgoed en omgevingsvisie

In het kader van de omgevingswet werkt de gemeente aan de omgevingsvisie. Aan de hand van de erfgoedwensen die bij de eerste avond zijn verzameld gaan we in gesprek over erfgoed en cultuurhistorie in deze visie.

D.    Erfgoed en archeologie

De archeologische verwachtingskaarten van de voormalige gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken worden samengevoegd. Wat betekent een archeologische verwachting voor mij, wat kan ik en mag ik? En kunnen we meer met archeologie?

E.    Erfgoed en beleving/ recreatie en toerisme

De Beekdaelenroute is in 2021 verkozen tot de populairste fietsroute van Nederland. Wat kan erfgoed en cultuurhistorie bijdragen aan beleving en toerisme? Welke kansen en samenwerkingsmogelijkheden zijn er om het erfgoed beter beleefbaar te maken?

Heeft u gevonden wat u zocht?