Uitnodiging voor deelname aan onderzoek over de dienstverlening van de afdeling Burgerzaken

Datum verzending: 8 maart 2022

Aan: De bewoner(s) van dit adres (Heel Beekdaelen, excl. Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek, Schinveld)

Geachte heer/mevrouw,

Als u een nieuw paspoort of rijbewijs nodig heeft, een geboorte wilt doorgeven, een uittreksel van de burgerlijke stand nodig heeft of gaat trouwen, dan regelt u dit bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Dat kan bij de balies in het gemeentehuis, maar vaak ook digitaal. Een overzicht van de producten en diensten van Burgerzaken vindt u op www.beekdaelen.nl/aanvragen-en-regelen.

Uw mening telt

Om de dienstverlening van de afdeling Burgerzaken zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze inwoners, nodigen wij u uit om een vragenlijst in te vullen. Dat kost u nog geen 10 minuten.

Uw antwoorden zijn uiteraard anoniem. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Right Marktonderzoek. Zij behandelen uw antwoorden zorgvuldig en vertrouwelijk en verwerken deze volgens de geldende wet- en regelgeving.

Zo doet u mee

Per huishouden kan één persoon (18+) de vragenlijst invullen. U kunt de vragenlijst online invullen tot en met zondag 27 maart 2022. Zo doet u mee:

  1. Ga naar www.right.nl/beekdaelen en open de vragenlijst

  2. Vul uw code in: <unieke code per adres>

  3. Vul uw wachtwoord in: <uniek wachtwoord per adres>

  4. Beantwoord de vragen

Aan de code en het wachtwoord zijn géén persoonsgegevens gekoppeld. Wij weten dus niet wie de vragenlijst invult. Wel is de code gekoppeld aan de kern/het dorp waarin u woont, zodat de uitkomsten van het onderzoek straks ook per kern beschikbaar zijn.

Uitkomsten onderzoek

Wij verwachten de uitkomsten uit het onderzoek in april/mei met u te kunnen delen. Wij informeren u dan via onze website en de weekbladen.

Tot slot

Heeft u een vraag of ontvangt u de vragenlijst liever op papier? Neemt u dan contact met ons op via 088 – 450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl.

Met vriendelijke groet,

Jeannette Quadvlieg