Algemeen

Wanneer zijn de gemeenteraadsverkiezingen?

Op woensdag 16 maart 2022 zijn verkiezingen voor de gemeenteraad. Net zoals vorig jaar bij de verkiezing voor de Tweede Kamer, kunt u vervroegd stemmen. Op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart zijn er een vier stembureaus verspreid over de gemeente open. Zo kunt u zelf een moment kiezen waarop het rustiger is in het stembureau. 

Wat zijn de openingstijden van de stembureaus?

De stembureaus zijn op 14, 15 en 16 maart van 7.30-21.00 uur open. 

Waar stem ik voor bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemt u op een kandidaat van een van de politieke partijen in gemeente Beekdaelen. Hoe meer stemmen op de kandidaten van een partij zijn uitgebracht, hoe meer zetels een partij krijgt. Een zetel is een plek in de gemeenteraad van de gemeente.
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. Door te stemmen heeft u invloed op de plannen voor de komende jaren. De gemeente gaat over veel zaken bij u in de buurt. Denk aan woningbouw, sportvoorzieningen, parkeren, het OV, onderwijs en de (jeugd)zorg. Ook beslist de gemeenteraad over de hoogte van een aantal belastingen.

Hoe weet ik op wie ik kan stemmen en wat hun partij wil voor mijn gemeente?

U krijgt voor de verkiezingen een overzicht met kandidaten thuisgestuurd. Op de website van gemeente Beekdaelen vindt u een overzicht van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen in Beekdaelen. In verkiezingstijd voeren de kandidaten en de politieke partijen campagne. In de media maar ook op de websites van de partijen kunt u meer lezen over hun verkiezingsprogramma.

Daarnaast kunt u ook de online verkiezingskrant lezen. Hierin vindt u filmpjes waarin de fractievoorzitters van de 7 politieke partijen zich aan u voorstellen en u meenemen in de speerpunten van hun partij. En natuurlijk kan ook de uitzending van het lijsttrekkersdebat u helpen om een keuze voor een partij te maken.

Wie mogen er stemmen voor de gemeenteraad?

Alle mensen met de Nederlandse nationaliteit die 18 of ouder zijn, mogen stemmen voor de gemeenteraad van de gemeente waar zij ingeschreven staan. Voorwaarde is dat u niet door een rechterlijke uitspraak uitgesloten bent van het kiesrecht.

Ook inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen in sommige gevallen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat geldt voor:

  • EU-burgers die in een Nederlandse gemeente wonen,
  • Burgers van buiten de EU als zij op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 2022) minstens 5 jaar of langer onafgebroken legaal in Nederland verblijven, 
  • Burgers van buiten de EU als zij in Nederland in dienst zijn van een internationale organisatie of werken voor een ander land (diplomatieke dienst).

Waar kan ik stemmen?

Waar kan ik stemmen voor de gemeenteraad?

Met uw stempas en identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsdocument) kunt u in elk stembureau in gemeente Beekdaelen terecht. Niet alle stembureaus zijn drie dagen open. U krijgt voor de verkiezingen van uw gemeente een overzicht van de stemlokalen in uw gemeente. 

Let op! Er kunnen tot en met de verkiezingsdag zelf wijzigingen in de stembureaus plaatsvinden, door onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld wanneer er door ziekte niet voldoende stembureauleden aanwezig kunnen zijn. Op de website van gemeente Beekdaelen vindt u altijd het meest actuele overzicht van de stembureaus

U kunt bij de gemeenteraadsverkiezingen niet in een andere gemeente stemmen. Daarbij gelden enkele uitzonderingen.

Ik ben pas verhuisd naar een andere gemeente of ga dat zeer binnenkort doen. In welke gemeente kan ik dan stemmen?

Verhuist u in verkiezingstijd naar een andere gemeente? Dan kan het zijn dat u nog niet kunt stemmen in uw nieuwe gemeente. Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling van de leden voor de gemeenteraad officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u kunt stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is de dag van kandidaatstelling 31 januari 2022. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, wordt ook uw stempas bezorgd. Lees verder over in andere gemeente stemmen.
 

Wat heb ik nodig om te stemmen?

Wat heb ik nodig om te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen?

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt een persoonlijke stempas thuisgestuurd. U ontvangt de stempas op zijn laatst op woensdag 2 maart 2022. 
Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Met uw stempas kunt u stemmen in elk stembureau in uw gemeente.

Heeft u op 3 maart nog geen stempas ontvangen? Meldt u zich dan tijdig (voor vrijdag 11 maart om 17 uur) bij de gemeente of dien een digitale aanvraag in via DigiD, zodat er nog een vervangende stempas geregeld kan worden. Meer informatie over aanvragen vervangende stempas

Welk soort identiteitsbewijs moet ik meenemen als ik wil stemmen?

Naast de stempas heeft u een identiteitsbewijs nodig. U kunt een van deze bewijzen meenemen: een paspoort, een identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs of een geldig verblijfsdocument.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 17 maart 2017 of een datum daarna staan. 

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Mijn identiteitsbewijs is verlopen, kan ik toch stemmen?

Heeft u geen identiteitsbewijs of is deze meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u een andere kiezer uit uw gemeente een schriftelijke volmacht verlenen om namens u te stemmen. Vraag hiervoor een formulier aan bij uw gemeente. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het formulier in. Lever het formulier voor vrijdag 11 maart 17.00 uur in bij uw gemeente.

Ik wil gaan stemmen maar mijn identiteitsbewijs is kwijt of gestolen

Heeft u wel een stempas, maar is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Dan kunt u stemmen op vertoon van een proces-verbaal waarin staat dat uw document vermist is. U moet ook een pasje kunnen laten zien waar uw naam en een foto van u op staat. Bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of ziekenhuispasje. 

In plaats van een proces-verbaal kunt u ook (tijdig!) een verklaring bij de gemeente aanvragen dat uw identiteitsdocument is vermist. U moet dan in het stembureau ook een pasje met uw naam en foto laten zien.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 2 maart. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe aan bij de gemeente. Dit kan tot vrijdag 11 maart 17.00 uur. 

Wat moet ik doen als ik geen stempas heb ontvangen of als ik mijn stempas kwijt ben?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij uw gemeente. Dit kan digitaal via DigiD of aan de balie van het gemeentehuis. 
Uw aanvraag moet vóór 11 maart 17.00 uur plaatsvinden. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen.

Coronamaatregelen / veilig stemmen

Kan ik ook per brief stemmen?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is het niet mogelijk om per brief te stemmen.
De mogelijkheid om per brief te stemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder is komen te vervallen. Met de huidige maatregelen, waaronder het vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart en de voorzorgsmaatregelen die de gemeente neemt in het stemlokaal, kunnen kiezers op een veilige manier stemmen.

Is vervroegd stemmen alleen voor risicogroepen? Of mag iedereen stemmen op 14 en 15 maart?

Vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart is voor iedereen. Dus niet alleen voor risicogroepen. U mag zelf kiezen op welke dag u komt stemmen. Let wel op: niet alle stembureaus zijn alle dagen open. Kijk op de website van gemeente Beekdaelen wanneer het stembureau van uw keuze geopend is.

Heb ik een coronatoegangsbewijs nodig om te kunnen stemmen?

U hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien als u het stembureau of een locatie voor het tellen van de stemmen bezoekt. Hetzelfde geldt als u de zitting van het centraal stembureau – daar wordt de uitslag vastgesteld - wilt bijwonen.

Welke maatregelen worden er genomen i.v.m. het coronavirus?

Gemeenten en het Rijk nemen voorzorgsmaatregelen zodat iedereen veilig kan stemmen. Zo is het mogelijk om vervroegd te stemmen op maandag 14 of dinsdag 15 maart. U kunt zelf een rustig moment uitkiezen waarop u wilt stemmen. 

Door de aangekondigde versoepelingen per 25 februari vervalt een aantal maatregelen in het stembureau, waaronder de mondkapjesplicht en het verplicht houden van 1,5 meter afstand. De stembureaus worden wel zo veel mogelijk ingericht dat iedereen die dat wil altijd voldoende afstand kan houden. Er zijn kuchschermen aanwezig en de handcontactpunten in het stemlokaal worden regelmatig schoongemaakt. Kiezers kunnen hun handen desinfecteren bij de ingang en er is een 4e stembureaulid aanwezig dat kiezers welkom heet en uitleg kan geven. Kiezers die dat willen mogen uiteraard ook een mondkapje dragen in het stemlokaal.

U hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien als u het stembureau bezoekt.

Ik heb corona/ik zit in quarantaine. Kan ik toch stemmen?

Heeft u klachten die passen bij een besmetting met het coronavirus? Ga dan niet naar het stembureau, maar blijf thuis en laat u testen. U kunt iemand machtigen om voor u te gaan stemmen.

Iemand machtigen om namens u te gaan stemmen

Hoe kan ik stemmen als ik niet zelf naar het stembureau wil of kan?

Het kan voorkomen dat u op een van de verkiezingsdagen niet zelf kunt gaan stemmen. Bijvoorbeeld omdat u in quarantaine zit, in het buitenland bent of niet in de gemeente bent waar u ingeschreven staat. U kunt dan iemand anders vragen om voor u te gaan stemmen (machtigen)

Met een onderhandse volmacht kunt u tot het laatste moment iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen en te ondertekenen. De ingevulde stempas geeft u mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. U moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Dat mag ook een goed leesbare afbeelding op een telefoon of tablet zijn. 

U kunt ook voorafgaand aan de verkiezingsdagen een schriftelijke volmacht geven. Dat regelt u bij uw gemeente. Let op! Uw schriftelijke of digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 om 17.00 uur door gemeente Beekdaelen zijn ontvangen. Lees hier op welke manieren u een volmachtbewijs kunt aanvragen

Het stemmen met een schriftelijke volmacht is bijvoorbeeld ook een oplossing als u langere tijd in het buitenland bent of in een andere gemeente verblijft. De kiezer die voor u gaat stemmen, moet in dezelfde gemeente (Beekdaelen) wonen. Hij/zij brengt uw stem uit tegelijk met zijn of haar eigen stem.  

Hoe geef ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs mee aan de persoon die ik wil machtigen?

Met de app KopieID van de Rijksoverheid, maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken. 

Let op: kijk goed op uw ID-bewijs waar uw BSN staat. Dit nummer kan zich ook bevinden in een (machine leesbare) strook onderaan het document. Maak ook daar uw BSN onleesbaar. Uw naam, geboortedatum, handtekening en de geldigheidsduur van het document zijn nodig voor de identificatie. Deze gegevens mag u dus niet onleesbaar maken. 

Met de KopieID app kunt u ook een watermerk toevoegen aan de kopie. In dit watermerk vermeldt u het doel waarvoor u de kopie maakt en de datum waarop u de kopie maakt. U kunt de kopie vervolgens versturen of printen.

U kunt de KopieID-app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor hoeveel mensen mag ik met een volmacht gaan stemmen?

U mag voor maximaal 2 andere kiezers een stem bij volmacht uitbrengen. Dit kan alleen tegelijk met het uitbrengen van uw eigen stem. U krijgt dus maximaal 3 stembiljetten mee in het stemhokje. Let wel: u mag nooit actief anderen om een volmacht vragen. Dit wordt ook wel ‘ronselen’ genoemd en is strafbaar.

Wat is geregeld voor mensen met een beperking?

Wat is er geregeld voor mensen met een beperking?

Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Stembureaus moeten daarom toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. In Beekdaelen zijn alle stembureaus toegankelijk, behalve het stembureau in Kasteel Amstenrade.  U vindt het overzicht van de stembureaus op de website van gemeente Beekdaelen.

Voor mensen in een rolstoel is er minstens een stemhokje met een verlaagd schrijfblad. Kiezers met een lichamelijke beperking mogen voor praktische hulp iemand meenemen in het stemhokje. Informatie over wat er geregeld is voor kiezers met een beperking, leest u op www.elkestemtelt.nl

Ik heb een visuele beperking. Wat is er voor mij geregeld op het stembureau?

In elk stemlokaal hangt een extra grote lijst met de namen van de kandidaten en partijen waarop u kunt stemmen en is er minstens 1 leesloep met verlichting beschikbaar. 

Ik heb een (licht) verstandelijke beperking. Hoe kan ik stemmen?

U kunt buiten het stemhokje uitleg krijgen van een stembureaulid. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Op de website www.hoewerktstemmen.nl vindt u uitleg en kunt u oefenen.

Ik ben analfabeet of ik spreek geen Nederlands, mag ik hulp krijgen in het stemhokje?

Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen in het stemhokje. Wel mag buiten het stemhokje iemand u uitleg geven over hoe het stembiljet werkt.
 

Ik sta onder curatele/heb een bewindvoerder

Ik heb een mentor, bewindvoerder of sta onder curatele. Mag ik dan nog zelf stemmen?

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Het is aan u om te besluiten of u iemand machtigt als u niet zelf naar het stembureau kunt of wilt komen.

Ik wil iemand machtigen, maar ik kan geen handtekening zetten

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten en staat op uw identiteitsdocument “niet in staat tot tekenen”? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. 

U hoeft de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas ook niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking ”niet in staat tot tekenen’’ ook in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.

Tijdens het stemmen/in het stembureau

Wat kan ik doen als ik een vergissing maak op het stembiljet?

U kunt bij het stemmen één kandidaat kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt bij het tellen dan alleen mee voor de berekening van de opkomst. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig om een nieuw stembiljet vragen.

Wat betekent een ‘blanco stem’?

U stemt blanco als u geen kandidaat wilt kiezen, maar wel gebruik wilt maken van uw stemrecht. U laat uw stembiljet in dat geval leeg. Een blanco stem heeft vooral een symbolische betekenis en heeft verder geen invloed op de zetelverdeling. Uw blanco stem telt wel mee voor de berekening van de opkomst.

Mag ik een selfie maken in het stemhokje?

U hoeft aan niemand te laten weten wat u stemt. Ook niet door het maken van een foto. Niemand mag u daartoe dwingen. Als u dat zelf wilt, mag u een selfie (‘stemfie’) maken, op voorwaarde dat u het stemgeheim van andere kiezers respecteert en hen niet hindert bij het uitbrengen van hun stem.

Tellen van de stemmen / uitslag bepalen

Wanneer worden de stemmen geteld?

Woensdagochtend 16 maart mag gestart worden met het tellen van de stemmen die zijn uitgebracht op 14 en 15 maart. Pas na 21.00 uur wordt de uitslag vastgesteld.
De stemmen die zijn uitgebracht op woensdag 16 maart, worden op woensdagavond vanaf 21.00 uur geteld.

Mag ik aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen?

Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag daarbij aanwezig zijn. Ook de media mag aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen.
U mag het telproces niet hinderen. Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente. U mag niet zelf meetellen of anderszins helpen. 
Komt u kijken bij het tellen in het stemlokaal? Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter is een veilige afstand.

Hoe wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld?

Het vaststellen van de definitieve uitslag gebeurt in een aantal stappen die zijn vastgelegd in de Kieswet. Na het sluiten van de stemlokalen op 16 maart 21.00 uur, worden alle uitgebrachte stemmen geteld. De stembureaus brengen de uitslag naar de gemeente. Daar worden de uitslagen van alle stembureaus uit de gemeente bij elkaar opgeteld. 

Op maandag 21 maart 2022 stelt het gemeentelijk centraal stembureau de definitieve uitslag vast. Op woensdag 30 maart 2022 treden de zittende gemeenteraadsleden af en volgt de installatie van de nieuwe leden van de gemeenteraad.

Waar vind ik de uitslag van de verkiezingen?

De gemeente publiceert de processen-verbaal van de stembureaus zo snel mogelijk na het afronden van de tellingen op de gemeentelijke website. Daarnaast kunt u de uitslag vinden via de website van de Kiesraad.