Wij hebben veelgestelde vragen en de antwoorden daarop voor u op een rij gezet.

Over het project

Waarom wordt het project uitgevoerd?

Dit project is nodig om twee redenen:

  • De aanpak van de wateroverlast in Aalbeek, door gemeente Beekdaelen
  • Het onderhoud van de Provinciale weg, door Provincie Limburg

De gemeente en de Provincie Limburg werken hierbij samen, zodat er maar één keer werkzaamheden hoeven plaats te vinden en de weg maar één keer afgesloten hoeft te worden. Meer weten? Lees verder op www.beekdaelen.nl/aalbeek.

Wat wordt er precies gedaan om de wateroverlast in Aalbeek aan te pakken?

Voor de aanpak van de wateroverlast worden nieuwe rioleringen aangelegd. Dat is een flinke klus, waarvoor de weg grotendeels opengebroken moet worden. Het riool wordt gescheiden van elkaar: er komt een vuilwaterriool en een regenwaterriool. Daarnaast worden putten (kolken) en lijngoten geplaatst die het water sneller kunnen afvoeren.
Straten worden voorzien van nieuw asfalt. Meer weten? Lees verder op www.beekdaelen.nl/aalbeek.

Wanneer wordt er waar precies gewerkt?

Voor de aanpak van de wateroverlast worden nieuwe rioleringen aangelegd. Dat is een flinke klus, waarvoor de weg grotendeels opengebroken moet worden. Het riool wordt gescheiden van elkaar: er komt een vuilwaterriool en een regenwaterriool. Daarnaast worden putten (kolken) en lijngoten geplaatst die het water sneller kunnen afvoeren.
Straten worden voorzien van nieuw asfalt. Meer weten? Lees verder op www.beekdaelen.nl/aalbeek.

Ophalen huisvuil

Wanneer wordt het huisvuil van de direct omwonenden opgehaald?

Het huisvuil wordt gewoon zoals de bewoners gewend zijn, volgens de afvalkalender opgehaald. De werkzaamheden worden tijdig afgestemd met de huisvuilophaaldiensten. Omwonenden aan het werkvak krijgen via een brief de instructies waar zij het huisvuil moeten aanbieden.

Mijn huisvuil is niet opgehaald op de afgesproken dag. Wat nu?

Woont u direct aan een werkvak en is uw huisvuil per abuis niet opgehaald op de dag volgens de afvalkalender? Neemt u dan contact op met de uitvoerder van het werk, Martijn Vogels, via telefoonnummer 06-57217786.

Parkeren

Waarom kan ik mijn auto niet op mijn oprit of aan huis parkeren tijdens de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden is het voor de bewoners gelegen aan het werkvak niet altijd mogelijk om hun auto op de oprit of aan huis te parkeren. Dit heeft te maken met het waarborgen van de veiligheid en het voorkomen van schade. U kunt uw auto parkeren in de nabij gelegen wijken/straten.

De werkzaamheden brengen helaas ook enige overlast met zich mee. Zoals het (tijdelijk) elders moeten parkeren van uw auto. Wij vragen daarvoor uw begrip en medewerking. De overlast wordt zo goed als mogelijk beperkt.

Bereikbaarheid

Er is een belangrijke en drukke doorgaande weg afgesloten. Hoe kom ik nu op de plek van bestemming?

Door de aard en omvang van de werkzaamheden kan de doorgaande weg helaas niet (deels) openblijven voor doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer van Nuth naar Valkenburg en vica versa wordt daarom omgeleid via Arensgenhout, middels borden.
Het sportcomplex in Hulsberg is bereikbaar via de kruising Mesweg/Diepenstraat.
Lokaal verkeer richting het centrum van Hulsberg wordt omgeleid via de Raadshuisstraat.

Hebben de werkzaamheden gevolgen voor de bussen van Arriva?

De werkzaamheden zijn met Arriva doorgesproken. Arriva heeft met ingang van 11 april 2022 de dienstregeling van lijnen 52 en 56 aangepast. Het aangepaste dienstrooster van Arriva vindt u op de website van Arriva(externe link).

Kunnen de hulpdiensten nog wel snel op hun bestemming komen?

De werkzaamheden zijn en worden continu afgestemd met de hulpdiensten. Bewoners hoeven zich hier geen zorgen om te maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?