In Amstenrade vinden vanaf week 21 werkzaamheden aan de gasleiding plaats. De oude leiding wordt vervangen door een nieuwe leiding; ook wordt de gasaansluiting naar de woningen opnieuw aangesloten.

De werkzaamheden zijn van invloed op het verkeer: diverse straten of delen ervan worden afgesloten of versmald. In dat laatste geval zal er een voorrangsregeling van toepassing zijn. Er wordt gestart in de Poststraat richting kruising Heiberg, de Poststraat is gedurende de werkzaamheden volledig afgesloten. Vervolgens wordt er vanaf de kruising Heiberg aan de Hoofdstraat gewerkt tot de kruising Provinciale weg. Tot slot vinden de werkzaamheden in de Sjoepevaart plaats richting de Heiberg. In verband met de werkzaamheden komt er van midden mei 2022 tot en met begin augustus 2022 een depot te staan op het Raadhuisplein.

De werkzaamheden worden in opdracht van Enexis uitgevoerd door de firma Hurkmans. Naar verwachting duurt het project 11 weken. De uitvoerder doet zijn best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Omwonenden en winkeliers zijn geïnformeerd via een brief en ontvangen nogmaals bericht voordat de werkzaamheden in de omgeving van hun woning/pand starten

Heeft u gevonden wat u zocht?