De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Beekdaelen maakt het volgende bekend:

 1. Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Beekdaelen plaatshebben.
 2. Op die dag kunnen bij de afdeling Publieksdiensten aan het adres Deweverplein 1, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
 3. De benodigde formulieren voor:de lijsten van kandidaten (model H 1);
  - de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
  - de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  - machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
  - de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
  zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

 4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit  bedrag op rekeningnummer  ten name van Nuth, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door:

Bureau verkiezingen
Deweverplein 1
6361 BZ Nuth

De voorzitter voornoemd, 

Ing. E. Geurts

Heeft u gevonden wat u zocht?