De voorzitter van het centraal stembureau maakt op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid 7, van de Kieswet bekend, dat heden op het gemeentehuis van deze gemeente ter inzage is gelegd het besluit van het centraal stembureau tot het schrappen van een aanduiding in het register. De volgende politieke groepering wordt geschrapt: VitaalBeekdaelen.

Heeft u vragen over de schrapping van deze politieke groepering?

Hiervoor kunt u bellen met team Verkiezingen van de gemeente Beekdaelen. Dit kan via het telefoonnummer 088-4502000. Of stuur een e-mail aan verkiezingen@beekdaelen.nl.

Beekdaelen, 3 mei 2022


Dhr. ing. E. Geurts, voorzitter van het centraal stembureau