Vanaf 20 maart 2023 starten de werkzaamheden.

De oude leiding wordt vervangen door een nieuwe gasleiding. Ook zal de gasaansluiting naar de woningen opnieuw worden aangesloten (overname) of vernieuwd. De werkzaamheden zullen ongeveer 18 weken duren.

Voor de fasering c.q. planning zie onderstaande figuur:

  • Rood: start Provincialeweg 21 richting nr. 79: week 12 (maandag 20 mrt 2023) t/m week 19
  • Groen: Provincialeweg 68-68A richting Hoofdstraat 78-882A: week 20 t/m week 26
  • Paars: Wegsteken en aansluitingen Oppevenerweg en Bellenkampweg week 27 t/m 28

* het betreft een beoogde fasering/planning, gaandeweg de uitvoering kan de lengte/doorlooptijd per fasering of de volgorde afwijken van het bovenstaande.

Wat betekent dit voor u?

De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats aan het trottoir en het asfalt, hierbij passeren de werkzaamheden eventueel uw toegang tot uw woning/bedrijf.
De toegang tot uw woning / bedrijf blijven toegankelijk.

Huisaansluiting

Het heraansluiten van de binneninstallatie, in geval van vernieuwen van de aansluitleiding, zal ook worden verzorgd door Van Geleuken Infra. Aan deze werkzaamheden zullen voor u geen kosten zijn verbonden.

Wij doen ons best de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. U dient er echter rekening mee te houden dat tijdens de werkzaamheden, de gaslevering enige tijd onderbroken wordt. Over het tijdstip en duur van de onderbreking krijgt u apart bericht.

Belangrijk in het algemeen

Onze graafwerkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd als er voertuigen langs het trottoir geparkeerd staan of in enkele gevallen op uw oprit. Daarom willen we u verzoeken uw voertuig tijdig elders te plaatsen.

Inzameling restafval/GFT

Indien het zich voordoet dat er op de dag van inzameling het straatwerk opgebroken is/wordt, gelieve uw restafval/GFT plaatsen op een straathoek waar op dat moment geen werkzaamheden plaatsvinden. Dit kan op de avond voor inzameling vanaf 19:00u tot 6:00u op de dag van inzameling.

Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en danken u voor uw medewerking en begrip.

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met onze uitvoerder
John Kusters 06 - 248 80 183.
Ron Volders
Uitvoerder Enexis