In het kader van de evaluatie van de verordening paracommercie heeft er op 25 april jl. een oriënterende bijeenkomst plaatsgevonden. Naast een bestuurlijke afvaardiging van de Koninklijke Horeca Neder-land (KHN), werd deze bijeenkomst bijgewoond door vertegenwoordigers van de paracommerciële horeca (verenigingen en gemeenschapshuizen).

In deze bijeenkomst van 25 april is met name ingezoomd op de volgende speerpunten: 

  • Bijeenkomsten van persoonlijke aard.
  • Sluitingstijden paracommerciële horeca.
  • Schenkingstijden alcoholhoudende drank i.r.t. het jeugdpreventie-beleid.

Vervolgbijeenkomst op 8 juni

Het doel is een afgewogen balans te vinden tussen de belangen van de reguliere horeca enerzijds en de belangen van de paracommerciële horeca anderzijds. Bovengenoemde speerpunten zullen daarom verder worden uitgediept in een besloten vervolgbijeenkomst op woensdag 8 juni aanstaande.
De bijeenkomst start om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Nuth, Deweverplein 1 in Nuth. 

Aanmelden voor 1 juni

Aanmelden voor de vervolgbijeenkomst kan tot uiterlijk 1 juni aanstaande via het e-mailadres: horeca@beekdaelen.nl. Met het oog op de beschikbare ruimte willen wij de deelname beperken tot bij voorkeur één, doch maximaal 2 personen per horecabedrijf/paracommerciële instelling.

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Vijgen via 088 - 450 2000.

Heeft u gevonden wat u zocht?