Rond De Gijselaar in Amstenrade gaat de komende jaren het een en ander veranderen.

Zo wordt een nieuw Kindcentrum gebouwd en de huidige school gesloopt, er komt een nieuwe kantine voor de voetbalvereniging en een nieuw trainingsveld, de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht en De Koeteleboet wordt gerenoveerd en verbouwd. En ook op de locaties van Cicero Zorggroep en ZOwonen gaat het een en ander veranderen.

Om al deze veranderingen te kunnen doorvoeren, zijn er een aantal onderzoeken nodig. Ook is een ontheffing van de provincie nodig; deze wordt nu aangevraagd.

Wethouder Peter Janssen: “Het ecologisch onderzoek is inmiddels uitgevoerd in het kader van de natuurwet- en regelgeving. Hieruit bleek dat de vleermuis aanwezig is in dit gebied. En mogelijk komt ook het Vliegend Hert voor op plekken waar werkzaamheden gaan plaatsvinden. Dit stukje waardevolle natuur en deze bijzondere beschermde diersoorten willen we natuurlijk graag behouden binnen dit gebied.”

Nieuwe vleermuiskasten op nieuwe plek

Omdat er straks gebouwen worden gesloopt waar de vleermuizen nu in voorkomen, worden nu al maatregelen getroffen. Wethouder Peter Janssen: “Er zijn op 9 februari twee vleermuiskasten geplaatst nabij de waterbuffer, achter het voetbalveld. De vleermuizen hebben zo voldoende de tijd om ‘te verhuizen’ naar hun nieuwe verblijf. Deze bevinden zich overigens op ongeveer 3 meter hoogte, zoals u kunt zien op de foto.”

Binnenkort worden een aantal niet-vergunningplichtige bomen gekapt nabij het voetbalveld. Dit is nodig als voorbereiding op de aanleg van het nieuwe trainingsveld. Ook is een kapvergunning aangevraagd voor enkele vergunningsplichtige bomen.

Verder worden nog maatregelen genomen zoals het (ver)plaatsen van broedstoven voor het (mogelijk aanwezige) Vliegend Hert en het planten van nieuwe bomenrijen. Deze maatregelen zullen in fasen uitgevoerd worden. De gemeente stelt hiervoor een plan op, waar zij ook het advies van IVN in meeneemt. Dit plan wordt vervolgens voorgelegd bij de provincie.

Toelichting gebiedsontwikkeling De Gijselaar

Aan De Gijselaar in Amstenrade vindt u allerlei voorzieningen die belangrijk zijn voor de vitaliteit en leefbaarheid van Amstenrade. Denk aan de school, het zorgcentrum voor ouderen, de gymzaal, de bibliotheek en ruimte voor allerlei verenigingen. Dit willen we graag behouden voor de toekomst. In de komende paar jaar nemen we daarom maatregelen om deze voorzieningen toekomstproof te maken.  Meer informatie over de gebiedsontwikkeling De Gijselaar.

Wethouder Peter Janssen naast een van de twee vleermuiskasten
De andere vleermuiskast die in Amstenrade is geplaatst.

Heeft u gevonden wat u zocht?