Vanaf 27 oktober wordt het werkvak op de Provincialeweg (deel weg tussen Kookstudio Oasis en de sportschool, inclusief de ventweg en de kruising met de Altaarstraat), volledig afgesloten voor alle verkeer.

Kurvers BV voert momenteel, in opdracht van de gemeente Beekdaelen, het project “Herinrichting Provincialeweg en omstreken te Oirsbeek” uit. De werkzaamheden vinden plaats in fasen.

Asfalteringswerkzaamheden op 27 en 28 oktober

In verband met asfalteringswerkzaamheden (fase 3), zal het volledige werkvak op de Provincialeweg op 27 oktober en 28 oktober worden afgesloten. Het werkvak betreft het deel van de Provincialeweg tussen Restaurant & kookstudio Oasis en de sportschool GO 24/7 Health & Wellness (Any Time Fitness), inclusief de ventweg tegenover de bushalte en de kruising met de Altaarstraat.

Start fase 4 op 31 oktober

Op 31 oktober 2022 gaat vervolgens fase 4 van de werkzaamheden van start. Deze werkzaamheden duren ongeveer 8 weken. Ook tijdens deze fase zal de het volledige werkvak op de Provincialeweg worden afgesloten.

De kruising Romenkamp/Altaarstraat wordt vanaf 31 oktober weer opengesteld. De kruising Altaarstraat/Provincialeweg blijft echter afgesloten. 

Omleidingen

Zoals bekend is de rijbaan in beide richtingen afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Alleen lijnbussen en nooddiensten mogen het werkvak passeren.

Helaas blijkt dat de afsluiting van de Provincialeweg en de bijbehorende bebording door met name veel automobilisten wordt genegeerd. Te pas en te onpas rijden automobilisten langs de werkzaamheden ov er het afgesloten weggedeelte, vaak ook nog met hoge snelheid. Dat zorgt voor overlast, maar vooral ook voor zeer onveilige situaties. Niet alleen voor de mensen die er aan het werk zijn, maar ook voor de voetgangers. 

Wij verzoeken alle automobilisten daarom met klem gebruik te maken van de omleiding via de buitenring!

Ook de fietsers worden om het werkvak heen geleid, via de Molenweg. Deze fietsroute is niet veel langer, en is speciaal ingesteld zodat ook deze weggebruikers op een veilige manier om het werkvak heen worden geleid.

Uitgebreide informatie

Op www.beekdaelen.nl/blauwe-ader-fase-1-altaarstraat-en-provinciale-weg-oirsbeek vindt u uitgebreide informatie over de werkzaamheden aan en rond de Provincialeweg.