Het plaatsen van (tijdelijke) voorwerpen op of aan de weg, zoals bijvoorbeeld een steiger, (puin)container e.d. is toegestaan mits de volgende algemene regels in acht worden genomen. Hier hoeft dus geen vergunning/ontheffing voor te worden aangevraagd.

  • Er mag geen schade aan de weg worden veroorzaakt.
  • Er mag geen gevaar voor de (verkeers)veiligheid ontstaan.
  • De eventuele overlast van de in de directe omgeving gelegen onroerende zaken dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen c.q. te worden beperkt.
  • Het plaatsen van voorwerpen mag slechts plaatsvinden gedurende de strikt daarvoor benodigde tijd.
  • Het plaatsen van voorwerpen mag geen belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten.

Let op: Bovenstaande regels gelden niet voor het innemen van een zgn. standplaats. Hiervoor dient op grond van de APV een standplaatsvergunning te worden aangevraagd.

Heeft u gevonden wat u zocht?