De impact van het Coronavirus op onze samenleving is enorm. Iedereen wordt er door geraakt, de een echter meer dan de ander.

Sommige mensen zijn bijvoorbeeld nog eenzamer, nu zij niet meer naar buiten kunnen of zelf geen boodschappen meer kunnen of durven te doen. Spanningen tussen mensen of in gezinnen kunnen extra oplopen. Of u maakt zich juist zorgen om iemand in uw omgeving. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden.
 

Heeft u een vraag of probleem? Dan zijn er verschillende instanties waar u terecht kunt voor advies en hulp:

Gemeente Beekdaelen

Op www.beekdaelensociaal.nl leest u hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in gemeente Beekdaelen zijn geregeld. Deze website wijst u de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen buurt.

U vindt op deze website ook informatie op het gebied van het sociaal domein, zoals over de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
Vindt u het antwoord op uw vraag niet op de website? Bijvoorbeeld omdat uw vraag zeer persoonlijk is of uw situatie te ingewikkeld?
Neem dan contact op met de Toegang Beekdaelen Sociaal, via:

De medewerkers van de gemeente ondersteunen u zo goed mogelijk. Indien nodig wordt een (telefonische!) afspraak gemaakt.

Beekdaelen (zorgt) voor elkaar! #Coronahulp

De drie welzijnsorganisaties binnen Beekdaelen -CMWW, PIW en Meander- werken ook tijdens deze crisis intensief samen. Zij bieden inwoners en organisaties van Beekdaelen een uniek centraal platform: www.cmww.nl/vraag-en-aanbod-corona-situatie-beekdaelen/

Hier worden vraag en aanbod bijeen gebracht. U kunt via dit platform:

  • In gesprek komen met iemand (bijvoorbeeld omdat u eenzaam bent, zich angstig voelt of vragen heeft over de omgang met uw kinderen).
  • Aangeven dat u wilt helpen (bijvoorbeeld omdat u een aanbod heeft, zich als vrijwilliger wilt inzetten of wilt bijdragen aan de voedselbank).
  • Een vraag stellen of probleem voorleggen (bijvoorbeeld over maaltijdvoorzieningen, boodschappen doen, noodzakelijk vervoer of noodopvang voor kinderen).
  • In contact komen met de dorpscoördinator Schinveld

Ingediende vragen en aanbod worden achter de schermen doorgeleid naar de juiste personen en organisaties.

Veilig Thuis

Als u vermoedens heeft, u hoort ruzies en u vertrouwt de situatie niet: ga te rade bij www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Voor het melden van huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, belt u rechtstreeks en gratis met Veilig Thuis, via 0800 2000 (dag en nacht bereikbaar).
Vertel de kinderen dat zij de kindertelefoon kunnen bellen (telefoon 0800 0432).
Bij direct gevaar belt u uiteraard 112.

Kinderen die thuis onveilig zijn of zich in een kwetsbare situatie bevinden, kunnen ook gebruik maken van opvangvoorzieningen net als kinderen met ouders in vitale beroepen. Hierover kunt u contact opnemen met de gemeente, Toegang Beekdaelen Sociaal, via 088 450 2000 of sociaal@beekdaelen.nl. Medewerkers van team toegang kunnen u hierbij helpen.

Kindertelefoon

Ben je tussen de 8 en 18 jaar en zit je ergens mee? Dan kun je terecht bij de Kindertelefoon, elke dag van 11 tot 21 uur. Bel gratis via 0800 0432 of chat via www.kindertelefoon.nl.

Centrum Seksueel Geweld Limburg

Voor professionele hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt. Bel gratis via 0800 0188 (dag en nacht bereikbaar).

Het is belangrijk dat wij in tijden van nood goed naar elkaar omkijken!

Heeft u gevonden wat u zocht?