De gemeente wil de mantelzorgers die hulpvragers in onze gemeente verzorgen voor hun inzet waarderen.

Op 7 juli jl. heeft de gemeenteraad in Beekdaelen het ‘Beleidsplan mantelzorg gemeente Beekdaelen 2020-2022’ voor de komende drie jaar vastgesteld. De waardering van de mantelzorgers is een onderdeel van dit beleidsplan.

Met ingang van dit jaar t/m 2022 wordt de mogelijkheid geboden om een mantelzorgcompliment aan te vragen en deel te nemen aan de waarderingsbijeenkomst.

Mantelzorgcompliment 2020

Vanaf dinsdag 1 september tot dinsdag 3 november 2020 kan in de gemeente Beekdaelen het mantelzorgcompliment aangevraagd worden door de hulpvrager.
Eerdere en latere aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Kijk voor het volledige aanvraagformulier of op www.beekdaelensociaal.nl. Hier kan de hulpvrager het formulier digitaal invullen en indienen met gebruik van DigiD.

U kunt ook een papieren aanvraagformulier ophalen bij de twee gemeentehuizen in Nuth en Schinnen en in Schinveld bij het CMWW, A ge Water 20 A, 6451 CD, Schinveld.

Het digitale aanvraagformulier en de papieren aanvraagformulieren zijn pas vanaf 1 september beschikbaar.
We verzoeken u vriendelijk zoveel als mogelijk gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier!

Waarderingsbijeenkomst 2020

Het zal u niet verbazen dat de organisatie van waarderingsbijeenkomst dit jaar beïnvloed zal worden door de coronacrisis waarin we ons bevinden. Door de opgelegde maatregelen vanuit de landelijke overheid kunnen we geen verantwoorde bijeenkomst organiseren zoals in 2019.
We hebben dan ook een alternatieve waarderingsbijeenkomst bedacht waarbij we rekening houden met de geldende maatregelen en het toch voor iedereen mogelijk is om aan de bijeenkomst, op een verantwoorde manier, deel te nemen.

De gemeente en het Steunpunt komen naar u toe!

Op maandag 16 november willen we u graag bij drie locaties op een passende afstand ontmoeten. Door een aantal locaties te kiezen is het mogelijk dichter bij u thuis en kunnen we het aantal aanwezigen per locatie lager houden. Graag willen we u verrassen op een van deze drie locaties.

U dient zich wel aan te melden voor een van de drie locaties. Lees verder alle informatie op www.beekdaelensociaal.nl.

Tip voor alle mantelzorgers

Schrijf u in bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad. De inschrijving is één van de voorwaarden om voor het mantelzorgcompliment in aanmerking te komen. Daarbij wordt je als mantelzorger elk jaar per brief geïnformeerd over het aanvragen van het mantelzorgcompliment, de waarderingsbijeenkomst en de mogelijkheden van ondersteuning. Zo mis je niets!

Inschrijven bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad kan via info@mantelzorgparkstad.nl of via 045-2114000.

Wil u het hele beleidsplan over de mantelzorg lezen dan klikt u op deze link "Beleidsplan mantelzorg gemeente Beekdaelen 2020-2022".

Heeft u gevonden wat u zocht?