Aan de Hommert in Vaesrade wordt in opdracht van Enexis de gasleiding vernieuwd.

Dit om een veilige en continue levering van gas te garanderen. Er wordt gewerkt aan de kant van de straat met de oneven huisnummers. 

Er wordt gewerkt in fasen. Vanaf week 24 (13 juni 2022) wordt gestart met de werkzaamheden in fase 2. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid, duren de werkzaamheden ongeveer 8 a 9 weken. Er wordt gestart vanaf de kruising met de Rozenstraat (tegenover huisnummer 97), bergopwaarts richting Hommerterweg.

Wijze van werken

De aannemer (BAM Infra Energie & Water B.V.) werkt telkens in stukken van 50-70 meter. De werkzaamheden houden in dat het trottoir/fietspad open wordt gegraven, leidingen worden gemonteerd en de sleuf verdicht wordt. De werktijden van de aannemer zijn tussen 7.30 uur en 16.15 uur. 

Door grond kan de stoep/straat vervuild raken. Indien nodig worden de vervuilde locaties schoongemaakt.

Verkeersmaatregelen

Om een veilige doorgang voor het verkeer en een veilige werkplek voor de medewerkers te creëren, wordt één weghelft ter hoogte van het werkvak afgesloten voor verkeer. Er wordt hiertoe een verkeersregelinstallatie (VRI) geplaatst. Deze installatie zal het verkeer vanuit beide richtingen laten doorstromen met behulp van verkeerslichten, over een afstand van ca. 70/80 meter. De VRI blijft dag en nacht staan en schuift mee met het werk.

Bereikbaarheid woningen

Woningen gelegen aan het werkvak worden tijdens de werkzaamheden toegankelijk gehouden met loopschotten. Betrokken inwoners zijn per brief geïnformeerd.

Overleg met gemeente

De werkzaamheden zijn doorgesproken met de gemeente. De gemeente houdt toezicht op de werkzaamheden.

Lees hier de brief aan omwonenden van 10 juni 2022

Heeft u gevonden wat u zocht?