Medio Maart / april 2023 zal gestart worden met diverse (onderhoud)werkzaamheden aan de Geerstraat te Bingelrade.

Ter voorbereiding heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij de plannen aan de bewoners zijn voorgelegd.
Voorstellen van bewoners zijn op haalbaarheid getoetst en verwerkt in het ontwerp dat u hieronder kunt terugvinden.

De werkzaamheden op de Geerstraat bestaan uit het (gedeeltelijk) vervangen van het riool, de asfaltverharding en het (gedeeltelijk) opnieuw bestraten van de loopstroken.
Aanvullend worden de bestaande molgoten opgebroken en opnieuw aangebracht om de afwatering van de rijweg en het trottoir weer optimaal te laten verlopen.
In verband met de veiligheid van de weggebruiker(s) worden wegkruisingen van een rode markering voorzien en werken de nieuwe boomplantvakken als verkeersremmende maatregel.

Overlast

Deze werkzaamheden brengen hinder met zich mee, wij vragen hiervoor om uw begrip! Wij werken ook voor u aan de weg.
Het verkeer zal plaatselijk worden omgeleid en de woningen zullen tijdelijk niet bereikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeerd.
Direct aanwonenden worden via een bewonersbrief geïnformeerd over de startdatum van de werkzaamheden.

Ontwerptekeningen

Heeft u moeite met het lezen van het document, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?