In de Kampstraat te Arensgenhout ligt een gemeentelijk rioleringsgemaal.

Aan dit gemaal dienen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te worden. De gemeente Beekdaelen is voornemens om deze werkzaamheden uit te voeren op 22 november 2021 vanaf 11.00 uur. De duur van de werkzaamheden is ongeveer 3 uur.  

Deze werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van huisnummer 26. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren dient de Kampstraat te worden afgesloten voor alle verkeer.

Dit betekent dat, gedurende de werkzaamheden:

  • de woningen met huisnummer 26, 28 en 30 per voertuig alleen bereikbaar via de Stoepertweg, en
  • de woningen met huisnummer 19, 20, 21, 23 en 25 per voertuig niet bereikbaar zijn via de Stoepertweg.

 Direct omwonenden worden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.

Toelichting bij afbeelding 

 

Zowel bij de kruising Stoepertweg-Sittarderweg als bij de kruising Kampstraat-Kleingenhoutersteeg staat een hekwerk met melding ‘doorgaand verkeer gestremd’.

De huisnummers 26, 28 en 30 zijn tijdens de werkzaamheden alleen bereikbaar via de Stoepertweg. De huisnummers 19, 20, 21, 23 en 25 zijn tijdens de werkzaamheden alleen bereikbaar via de Kampstraat (komende van de zijde van de Diepestraat) en de Kleingenhoutersteeg.

Heeft u gevonden wat u zocht?