De herinrichting van de Kerkweg stond voor 2021 op de planning, omdat de weg dan toch open moet vanwege werkzaamheden aan het riool.

Via diverse signalen, waaronder een petitie, hebben een aantal inwoners van Puth ons echter laten weten dat zij graag zouden zien dat er eerder iets verandert. Dit met het oog op de verkeersveiligheid rondom de school. Dit sluit ook aan bij het gemeentelijk beleid, waarbinnen veiligheid op de zogeheten school-thuis-routes een hoge prioriteit heeft.

Vooruitlopend op de definitieve aanpassingen in 2021, wordt daarom binnenkort al het één en ander aangepast.

Zo is inmiddels een verkeersbesluit genomen om op het gedeelte tussen de Kerkweg 97 en Kerkweg 119 een 30 km/uur zone in te voeren (schoolzone).

Om deze maatregel kracht bij te zetten gaan we in week 34 (vanaf 17 augustus) diverse werkzaamheden uitvoeren. Op de weg worden markeringen aangebracht die de schoolzone aanduiden, er worden borden geplaatst en er worden twee rubber drempels geplaatst ter hoogte van de school.

Rectificatie: bij de gemeentelijke bekendmakingen in de weekbladen De Beekdaeler en Goed Nieuws van 14 juli 2020, is in plaats van ‘Kerkweg’ abusievelijk ‘Kerkstraat’ in de tekst opgenomen.
In de weekbladen van 21 juli 2020 is het gecorrigeerde bericht te lezen.  

Heeft u gevonden wat u zocht?