In week 25, de week van maandag 21 juni 2021, vinden werkzaamheden plaats aan de Klein-Doenraderweg.

Door de sluiting van de basisschool Doenrade en de verplaatsing hiervan naar Merkelbeek, heeft de gemeente Beekdaelen besloten de thuis-schoolroute Doenrade Merkelbeek aan te pakken. Hiervoor worden de Klein-Doenraderweg, het kruispunt Klein-Doenraderweg / Groenhaagweg en de Groenhaagweg veiliger gemaakt voor fietsers en het gemotoriseerd verkeer afgeremd.

Afgelopen jaar zijn de Groenhaagweg en het kruispunt al nieuw ingericht met fietsstroken en verkeersremmende maatregelen. Maar de Klein-Doenraderweg is toen uitgesteld vanwege geplande werkzaamheden aan de waterleiding. Omdat de werkzaamheden van WML met enkele jaren uitgesteld worden, gaan we de Klein-Doenraderweg nu meteen aanpakken en vanaf de komremmer in Doenrade voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. Aansluitend aan het asfalteren wordt ook de markering aangebracht. 

De werkzaamheden zullen plaatsvinden van 21 juni t/m 25 juni. Tijdens deze periode is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het aanbrengen van de rode coating op de fietsstroken zal enkele weken later volgen, hiervan kunnen we de planning nog niet aangeven.

Heeft u gevonden wat u zocht?