Vanaf 10 mei worden de werkzaamheden aan het tracé van de Leisure Lane ter hoogte van Beekdaelen hervat. Naast het asfalteren van het fietspad wordt ook het ruiterpad aangepakt. De bermen worden schoongemaakt en ingezaaid met een zaadmengsel speciaal voor bermen.

De werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Gedurende die tijd is het fietspad en het ruiterpad tussen Kathagen en de Stationsstraat in Schinnen (gedeeltelijk) afgesloten. Naar verwachting wordt dit gedeelte van de Leisure Lane medio juni (week 25) opgeleverd. 
In het najaar wordt gestart met de aanplant van nieuwe bomen.

Meer informatie over de Leisure Lane vindt u op de website van IBA: https://www.iba-parkstad.nl/projecten/leisure-ring-leisure-lane/  

Heeft u gevonden wat u zocht?