Enexis start in week 28 met het saneren van de gasleiding op de Nuinhofstraat te Nuth.

De schatting is dat de werkzaamheden zullen duren tot eind Oktober, afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorzien factoren.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden vanaf hoek Nuinhofstraat/Pastorijstraat tot aan Nuinhofstraat 28/29. Er zal aan de Dwarsstraat ingegaan worden met de werkzaamheden t/m nr. 3. De werkzaamheden zullen plaatsvinden aan beide zijden van de weg in de trottoirs. Er zal geen wegafsluiting plaatsvinden. 

Er is gekozen om een opslag te realiseren in de Burgemeester Beckersstraat tegenover nr. 5. 

Plattegrond werkzaamheden Nuinhofstraat

Heeft u moeite met het lezen van het document, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?