Week 47, de week van 22 November 2021 zijn de Nutsbedrijven gestart met werkzaamheden aan de provinciale weg Zuid te Oirsbeek.

Met deze werkzaamheden worden door de firma Hurkmans diverse kabels en leidingen verplaatst of vernieuwd als voorbereiding op de reconstructie die begin 2022 van start zal gaan.

De werkzaamheden zullen plaats vinden binnen het gebied provinciale weg zuid, vanaf huisnr. 145-148 tot aan nr. 103-94. En het deel Altaarstraat t/m de hoek Romenkamp.

Gedurende de werkzaamheden zal er gebruik worden gemaakt van werkvakken met voorrangsregeling, verkeersregelaars of tijdelijke verkeersregelinstallatie. Dit zal enige hinder met zich meebrengen in de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid, hiervoor vragen we om uw begrip en medewerking.

Globaal zullen genoemde werkzaamheden 6 weken duren, e.e.a. uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

Aanwonenden krijgen van de Nutsbedrijven nog separaat bericht.

Heeft u gevonden wat u zocht?