In de week van 22 juni start de firma HAK in opdracht van WML met het vernieuwen van de waterleidingen in Sweikhuizen.

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen: het aanleggen van een nieuwe hoofdleiding en het (gedeeltelijk) vernieuwen van de waterleiding naar de verschillende woningen (ook wel huisaansluiting genoemd). In beide gevallen bestaan de werkzaamheden vooral uit graven, vervangen van leidingen en herstellen van de bestrating en/of aanplanting. Om de huisaansluiting te kunnen vervangen, heeft de uitvoerder toegang tot de verschillende woningen nodig. Hiervoor wordt in overleg met de bewoners een afspraak voor gemaakt. 
Kijk voor meer informatie over het vervangen van waterleidingen op www.wml.nl/nieuwewaterleiding

De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken en vinden gefaseerd plaats. Het verkeer zal middels een omleidingsroute omgeleid worden. Woningen blijven bereikbaar via de Bergstraat.
De betreffende huishoudens worden per brief door WML geïnformeerd.

Op www.wml.nl/werkzaamheden staan alle actuele storingen en werkzaamheden vermeld. Als er iets wijzigt in de situatie wordt dit op deze pagina vermeld. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Bel dan met de Klantenservice van WML via 043 – 309 09 09.