Wonen en bouwen

Bekijk en lees de mogelijkheden rondom wonen en (ver)bouwen in de gemeente Beekdaelen.

Omgevingsvergunning

Wanneer u gaat (ver)bouwen heeft u voor bepaalde werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat bouwen, slopen of een boom wilt kappen.

Grond kopen, huren of pachten

De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Lees hier meer of en hoe u een stuk grond van de gemeente kunt kopen, huren of pachten.

Grond kopen, huren of pachten

Starterslening

Vaak is het als starter op de woningmarkt moeilijk om de financiering voor de aankoop van een woning rond te krijgen.
Om hier toch voor in aanmerking te komen kunt u een starterslening afsluiten.

Starterslening

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.

Tiny houses

Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad van Beekdaelen een motie aangenomen over zogeheten “Tiny Houses”. Een Tiny House is een relatief nieuwe woonvorm met een duidelijke filosofie. 

Tiny houses

Nota Ruimtelijke kwaliteit

Lees hier meer over Welstand en de nota Ruimtelijke kwaliteit.

Nota Ruimtelijke kwaliteit