Ja, zult u zeggen en wat is daar dan bijzonder aan? Dat doe je toch gewoon, is toch vanzelfsprekend? Misschien is dat wel zo, maar toch is het goed om te weten dat u dan een mantelzorger bent. Vaak niet bewust voor gekozen, maar (vanzelfsprekend!) geworden.

Waardering via het Mantelzorgcompliment

De gemeente wil de mantelzorgers die hulpvragers in onze gemeente ondersteunen voor hun inzet waarderen. De gemeenteraad heeft het ‘Beleidsplan mantelzorg gemeente Beekdaelen 2020-2022’ vastgesteld. De waardering van de mantelzorgers is een onderdeel van dit beleidsplan.

Op grond hiervan kunnen hulpvragers in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment. We willen de mantelzorger waarderen met een geldelijke bijdrage. Hierbij is geen sprake van een verworven recht, maar van een vorm van erkenning en waardering. Het is zeker geen vergoeding voor datgene wat ze allemaal doen; dat zou onbetaalbaar zijn!

Aanvraagformulier

Het mantelzorgcompliment dient aangevraagd te worden door de hulpvrager. Dat kan digitaal met gebruik van DigiD. Digitaal aanvragen is mogelijk via ons online aanvraagformulier.

Aanvragen ‘op papier’ blijft ook mogelijk. U kunt een papieren aanvraagformulier, vanaf maandag 6 september, ophalen bij het gemeentehuis in Nuth en bij CMWW (A Ge Water 20a in Schinveld). Kijk hier voor de actuele openingstijden van het gemeentehuis in Nuth.

Wij verzoeken u zoveel als mogelijk gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier!

Aanvraagtermijn

In de periode van maandag 6 september tot maandag 18 oktober 2021 kan het mantelzorgcompliment aangevraagd worden. Latere aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het ontvangen van een mantelzorgcompliment zal aan alle 5 de onderstaande voorwaarden voldaan moeten worden:

  1. De mantelzorger verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg aan een naaste (degene die mantelzorg ontvangt, de hulpvrager).
  2. De mantelzorger staat geregistreerd (vóór 17 oktober 2021) bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad.
  3. De hulpvrager vraagt het compliment aan. Het compliment kan eenmaal per adres verstrekt worden.
  4. De hulpvrager woont in de gemeente Beekdaelen (de mantelzorger hoeft niet in de gemeente Beekdaelen te wonen).
  5. Mantelzorgers van intramurale zorgvragers vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit houdt in dat wanneer u in een instelling verblijft, u geen mantelzorgcompliment kunt aanvragen.

Tip voor alle mantelzorgers

Schrijf u in bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad. De inschrijving is één van de voorwaarden om voor het mantelzorgcompliment in aanmerking te komen. Daarbij wordt u als mantelzorger elk jaar per brief geïnformeerd over het aanvragen van het mantelzorgcompliment, de waarderingsbijeenkomst en de mogelijkheden van ondersteuning. Zo mist u niets!

Inschrijven bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad kan via info@mantelzorgparkstad.nl of via 045-2114000. U kunt ook gebruik maken van het onderstaande “Inschrijfformulier mantelzorgers Beekdaelen”.

Bent u geen mantelzorger meer, meldt u zich dan af bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad.

Inschrijven bij het Steunpunt voor Mantelzorgens Parkstad via formulier

U kunt zich inschrijven bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad via onderstaand “Inschrijfformulier mantelzorgers Beekdaelen”.
Kunt u het pdf-formulier niet openen of lezen? Neem dan contact op met het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad via info@mantelzorgparkstad.nl of via 045-2114000.

Heeft u gevonden wat u zocht?