Logo gemeente Beekdaelen

Aanpak wateroverlast Hegge Schinnen

Aanpak wateroverlast Hegge Schinnen

Rond Hegge, in Schinnen, hebben omwonenden meerdere keren te maken gehad met wateroverlast. Lees meer over de aanpak van deze wateroverlast.

Rond Hegge, in Schinnen, hebben omwonenden meerdere keren te maken gehad met wateroverlast. Zoals bijvoorbeeld tijdens de extreme hoosbuien van mei 2018. In het stroomgebied nabij de Steenbergsweg was toen sprake van een zware bui, terwijl in het stroomgebied nabij de Gasunie een nog extremere bui is gevallen. Doordat de akkers van de agrariërs ook nog eens net waren geploegd, is toen veel modder mee naar beneden gestroomd. Door de buitengewone intensiteit van de buien en de meegesleurde modder is veel overlast en schade ontstaan.

Deze overlast willen we als gemeente zoveel mogelijk beperken. Samen met Waterschap Limburg zijn we dan ook aan de slag gegaan, waarbij ook regelmatig overleg is met omwonenden. Er wordt ingezet op een aanpak volgens het succesvolle vier-knoppenmodel, welke is ontwikkeld binnen het programma ‘Water in Balans’ van Waterschap Limburg. Dit houdt in dat maatregelen worden gezocht in:

  • het landelijk gebied op de hellingen, om zo het water langer vast te houden;
  • het stedelijk gebied, in en rondom de straat Hegge;
  • het watersysteem, waarin de buffer Hegge een rol speelt;
  • de woningen zelf: wat bewoners zelf kunnen doen om  schade te beperken.

Drie onderdelen van de wateraanpak

De wateraanpak in Hegge kent 3 onderdelen:

  • Regenwaterbuffer achter de achtertuinen 77-89
  • Stroombaan Eyskensweg
  • Regenwaterbuffers optimalisering Diependaalsweg en Heggerweg

Hieronder wordt de aanpak per onderdeel toegelicht.

Regenwaterbuffer achter de achtertuinen 77-89

Dit deelproject heeft betrekking op de regenwaterbuffer die aansluit op de achtertuinen van Hegge 77 – 89. In het veld, achter Hegge 77 – 89, zijn donderdag 6 januari 2022 piketpaaltjes in de grond geslagen met hierop een hoogteaanduiding. De paaltjes beschrijven de contour van de rand van de regenwaterbuffer en geven duidelijkheid over om welke hoogte het gaat als we spreken over de +77,0 mNAP.

Het waterschap heeft op zaterdag 8 januari 2022 contact gehad met de bewoners van de aangrenzende tuinen. Daarbij is over diverse belangen gesproken. De hoogte van de dam is het meeste bepalende (én storende) element in het uitzicht. Verder zijn er verschillende suggesties gedaan voor onderhoud en beplanting van de dam.

Stroombaan Eyskensweg

Dit onderdeel omvat de stroombaan die over de Eyskensweg richting het terrein van de Gasunie gaat. In dit deel zoeken we de oplossing in het afbuigen van het water -dat nu nog direct van de akker naar Hegge stroomt- naar de Eyskensweg.
Vervolgens steekt het water via een duiker de Hegge over richting het Gasunieterrein. Op de oprit naar het Gasunieterrein wordt het water afgebogen richting het westen. Vervolgens gaat het door een uit te diepen sloot en wordt dan door een bestaande watergang naar het noorden afgevoerd. Via de onderdoorgang van de A76 komt het water uit in de Geleenbeek.

Regenwaterbuffers optimalisering Diependaalsweg en Heggerweg

In dit onderdeel zijn de 3-traps regenwaterbuffers opgenomen ter hoogte van de Diependaalsweg en de Heggerweg. Omdat de aanpak van Hegge een grotere reikwijdte heeft gekregen, is dit stuk van het afstroomgebied betrokken in het gehele project. 

Het functioneren van deze 3-traps regenwaterbuffers wordt begin 2022 nader beoordeeld, waarbij we nog zoeken naar optimalisatiemogelijkheden.

Planning

Voorlopig ontwerp

Op korte termijn komt het voorlopig ontwerp beschikbaar. Dit ontwerp zal worden toegevoegd aan de projectwebsite (zie hierna bij ‘uitgebreide informatie’), samen met een toelichting wat er met de eerder ontvangen input van omwonenden is gebeurd en hoe dit (al dan niet) is terug te vinden in het voorlopig ontwerp.

Omwonenden kunnen hier nog op reageren. Er wordt nog bekeken hoe we dit organiseren.

Definitief ontwerp

Rond de zomer komt dan het definitief ontwerp (DO). Dit wordt dan ter inzage gelegd. Voorafgaande hieraan zullen we een inwonersavond organiseren, om een toelichting te kunnen geven op het definitief ontwerp en om met de omwonenden het ontwerp bespreken.

Uitvoering

Afhankelijk van de reacties en de mogelijke aanpassingen op het projectplan/de ontwerpen, kunnen we in Q2 2023 tot uitvoering van de maatregelen overgaan.

Uitgebreide informatie

Uitgebreide informatie over de aanpak van de wateroverlast rond Hegge vindt u op de projectwebsite www.waterschaplimburg.nl/hegge(externe link). U kunt zonder account alles lezen, maar wanneer u een account aanmaakt, dan kunt u ook reageren, vragen stellen of op een andere manier meedoen.

Wanneer u met uw account ingelogd bent, klikt u dan ook op de nieuwspagina even op de button ‘Volgen’. U ontvangt dan telkens een e-mail zodra er iets wordt gepubliceerd over dit project.

Op de projectwebsite kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over project Hegge, dan ontvangt u alle relevante updates in uw mailbox.

Verder vindt u er ook nieuws en allerlei documenten, zoals presentaties van bewonersbijeenkomsten en brieven aan omwonenden.

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over de aanpak van de wateroverlast rond Hegge? Neemt u dan contact op met:

  • Remmert Slagter, omgevingsmanager bij Waterschap Limburg, 06 - 536 02 636
  • Raymond Palant, gemeente Beekdaelen, 088 – 450 2000

Heeft u gevonden wat u zocht?