Logo gemeente Beekdaelen

Aanpak wateroverlast Hegge Schinnen

Aanpak wateroverlast Hegge Schinnen

Rond Hegge, in Schinnen, hebben omwonenden meerdere keren te maken gehad met wateroverlast. Lees meer over de aanpak van deze wateroverlast op de projectwebsite van Waterschap Limburg.

Rond Hegge, in Schinnen, hebben omwonenden meerdere keren te maken gehad met wateroverlast. Zoals bijvoorbeeld tijdens de extreme hoosbuien van mei 2018. In het stroomgebied nabij de Steenbergsweg was toen sprake van een zware bui, terwijl in het stroomgebied nabij de Gasunie een nog extremere bui is gevallen. Doordat de akkers van de agrariërs ook nog eens net waren geploegd, is toen veel modder mee naar beneden gestroomd. Door de buitengewone intensiteit van de buien en de meegesleurde modder is veel overlast en schade ontstaan.

Deze overlast willen we als gemeente zoveel mogelijk beperken. Samen met Waterschap Limburg zijn we dan ook aan de slag gegaan, waarbij ook regelmatig overleg is met omwonenden. Er wordt ingezet op een aanpak volgens het succesvolle vier-knoppenmodel, welke is ontwikkeld binnen het programma ‘Water in Balans’ van Waterschap Limburg. Dit houdt in dat maatregelen worden gezocht in:

  • het landelijk gebied op de hellingen, om zo het water langer vast te houden;
  • het stedelijk gebied, in en rondom de straat Hegge;
  • het watersysteem, waarin de buffer Hegge een rol speelt;
  • de woningen zelf: wat bewoners zelf kunnen doen om  schade te beperken.

Drie onderdelen van de wateraanpak

De wateraanpak in Hegge kent 3 onderdelen:

  • Regenwaterbuffer achter de achtertuinen 77-89
  • Stroombaan Eyskensweg
  • Regenwaterbuffers optimalisering Diependaalsweg en Heggerweg

Bekijk de projectwebsite van Waterschap Limburg voor meer informatie over dit project.

Projectwebsite Waterschap Limburg

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met:

  • Monique Outjers, omgevingsmanager gemeente Beekdaelen, 088 – 450 2000
  • Raymond Palant, projectleider gemeente Beekdaelen, 088 – 450 2000

Of mail naar gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?