"In de samenleving als geheel voltrekken zich grote veranderingen. Ook voor ONS betekent dit dat er nieuwe opgaven wachten. Dat biedt tegelijkertijd kansen voor ONS om zich nadrukkelijk te profileren op ‘Leven en werken in het landschap’."

- Strategische visie ONS -

Aanbesteding huisstijl Beekdaelen

Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. De drie gemeenten gaan gezamenlijk verder onder de nieuwe gemeentenaam Beekdaelen. In de aanloop naar deze herindeling is nu het moment aangebroken voor het ontwikkelen van een huisstijl.

Lees meer

Informatiebijeenkomst 1 februari 2018

Afgelopen najaar hebben meer dan 600 inwoners, verdeeld over de vijftien dorpskernen, tijdens evenveel bijeenkomsten met groot enthousiasme hun zorgen, vragen en ideeën met elkaar en met de gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen gedeeld. 

Lees meer

nog 345 dagen

Gemeente Beekdaelen is een feit!