"In de samenleving als geheel voltrekken zich grote veranderingen. Ook voor ONS betekent dit dat er nieuwe opgaven wachten. Dat biedt tegelijkertijd kansen voor ONS om zich nadrukkelijk te profileren op ‘Leven en werken in het landschap’."

- Strategische visie ONS -

Succesvolle testdag website

Gemeente Beekdaelen is blij met de betrokkenheid bij de bouw van de nieuwe website! Wil jij ook nog meedoen? Graag!

Lees meer

Beekdaelen Doet 2018!

Bekijk de video op ons YouTube-kanaal.

Lees meer

nog 100 dagen

Gemeente Beekdaelen is een feit!