Een van de uitdagingen die onze jonge gemeente heeft is om het beleid van de drie voormalige gemeenten tot één beleid voor Beekdaelen te maken. Dit noemt men harmoniseren van beleid. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting maar dat is ook een belofte die wij aan onze inwoners hebben gemaakt.