Een van de uitdagingen die onze jonge gemeente heeft is om het beleid van de drie voormalige gemeenten tot één beleid voor Beekdaelen te maken. Dit noemt men harmoniseren van beleid. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting maar dat is ook een belofte die wij aan onze inwoners hebben gemaakt.

Tijdens de dorpsbijeenkomsten in 2018 kwam heel sterk de vraag naar voren om verenigingen te ontzorgen door de regels rondom evenementen en subsidies tot een minimum te beperken. Maar ook de vraag om vanuit de gemeente te blijven ondersteunen met deskundigheid en de verbinding te maken met andere verenigingen. Bijvoorbeeld om voldoende vrijwilligers op de been te krijgen tijdens evenementen. Bij het maken van nieuw beleid gaan wij dan ook uit van regelen en ontmoeten in plaats van regels en moeten.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

De drie voormalige gemeenten kenden bijvoorbeeld elk een eigen evenementen-, accommodatie-en subsidiebeleid. De gemeenten hadden dezelfde landelijke en wettelijke richtlijnen en ook lokaal waren er overeenkomsten. Het verschil tussen het beleid van de voormalige gemeenten, zit vooral in de mate van ondersteuning en hoe het beleid wordt uitgevoerd. Als gemeente willen we niet alleen recht doen aan de strategische visie van ons Beekdaelen, maar vooral ook aan de beloften aan onze inwoners.
Hiervoor gaan we dus het beleid van de oude gemeenten samenvoegen tot één beleid voor heel Beekdaelen.

Als jonge fusiegemeente hebben we wettelijk twee jaar de tijd om alle oude regelingen gelijk te trekken. Dit staat beschreven in de wet Arhi. Dit is een wet die gaat over het fuseren van gemeenten. Voor Beekdaelen betekent dit dat we het beleid van de voormalige gemeenten tegen het licht houden. 

In het najaar van 2019 is een raadswerkgroep samen met drie ambtelijke werkgroepen gestart met het onder de loep nemen van de bestaande beleidstukken van de drie voormalige gemeenten. In de raadswerkgroep zitten vertegenwoordigers van alle politieke partijen uit de raad. De raadsleden kennen niet alleen de gemeente en de verschillende kernen goed. Ook zijn zij vaak nauw verbonden met de verenigingen en evenementen binnen Beekdaelen. In de ambtelijke werkgroepen zitten medewerkers uit meerdere vakafdelingen bij elkaar.

Eerst hebben we gekeken naar de overeenkomsten en de verschillen. Zo krijgen we een compleet beeld van de huidige situatie en de uitgangspunten voor het nieuwe beleid. Een belangrijk uitgangspunt voor de harmonisatie is dat het beleid voor alle inwoners gelijk is.

Heeft u gevonden wat u zocht?