Bedrijventerreinen Beekdaelen

Gemeente Beekdaelen kent verschillende bedrijventerreinen.

De gemeente Beekdaelen is een bedrijvige gemeente. Langs de autoweg A76 liggen de bedrijventerreinen De Horsel, de Breinder en de Reuken. Daarnaast kent de gemeente Beekdaelen in de verschillende dorpskernen tal van (kleinere) bedrijven. Het beheer van de bedrijventerreinen voor De Horsel, de Reuken en de Steeg zijn overgedragen aan Stichting Bedrijventerrein Management Parkstad (BTM).

Bedrijventerrein De Horsel (Nuth)

Bedrijventerrein de Horsel is een bovenregionaal bedrijventerrein met een moderne en representatieve uitstraling. Het is een sterk gemengd bedrijventerrein met vertegenwoordiging van alle reguliere bedrijfsruimtegebruikers: handel, productie, transport, bouw. Qua arbeidsplaatsen en dus economisch belang is De Horsel één van de belangrijkste bedrijventerreinen van Parkstad. Door de strategische ligging in het snelwegennetwerk is de bereikbaarheid optimaal. Zeer zeker na de aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) zal de Horsel als logistieke werklocatie een eyecatcher zijn. Het bruto oppervlak is totaal 66,5 hectare.

Bedrijventerrein De Reuken (Nuth)

Dit bedrijventerrein is een kleinschalig functioneel bedrijventerrein dat is gelegen in het oosten van Nuth. Het bedrijventerrein is door de nabijheid van de A76 goed ontsloten. Bedrijventerrein de Reuken is een regulier bedrijventerrein met een gevarieerd segment aan bedrijven. Het bruto oppervlak is totaal 3,2 hectare. Via het project Keurmerk veilig Ondernemen wordt in samenspraak met de ondernemers de haalbaarheid van een mogelijke herstructurering van dit terrein onderzocht.

Bedrijventerrein De Steeg (Schimmert)

Het bedrijventerrein de Steeg is een kleinschalig, lokaal bedrijventerrein in de kern Schimmert. Dit bedrijventerrein is de afgelopen jaren geheel gemoderniseerd en daarmee is een basis gelegd voor een toekomstbestendig bedrijventerrein. De samenwerking met de ondernemers is uitstekend en daarmee blijft de kwaliteit van dit bedrijventerrein en de bedrijven zelf op een hoog niveau. Er is ruimte voor beperkte uitbreiding, maar het blijft een kleinschalig bedrijventerrein die veel actieve en vooral innovatieve ondernemers kent.

Bedrijventerrein De Breinder (Schinnen)

Dit bedrijventerrein is een kleinschalig bedrijventerrein dat is gelegen in het zuiden van Schinnen. Het bedrijventerrein heeft met de A76 en in de toekomst de aansluiting op de buitenring een goede ontsluiting. Het is een gemengd bedrijventerrein met een vertegenwoordiging van bedrijven uit verschillende bedrijfssegmenten.

Heeft u gevonden wat u zocht?