De burgemeester van Beekdaelen maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 22 november 2023 gebruik zal worden gemaakt van Centrale Stemopneming.

Het college heeft besloten in te stemmen met het op grond van artikel N van de Kieswet toepassen van centrale stemopneming bij alle verkiezingen die in de kalenderjaren 2023 tot en met 2027 in de gemeente Beekdaelen zullen worden gehouden en voor deze verkiezingen Sportcentrum Gitek te Nuth aan te wijzen als locatie voor centrale stemopneming.

Heeft u gevonden wat u zocht?