Belastingen

De heffing en inning van gemeentelijke belastingen wordt verzorgd door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Voor vragen over de WOZ-waarde van uw huis, hondenbelasting, rioolheffing of andere gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met de BsGW. Zij kunnen u hiermee verder helpen. 

www.bsgw.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?