Beleidsnotities

De gemeentelijke organisatie krijgt steeds meer te maken met een veranderende omgeving. Wetten en regels veranderen, ze worden aangepast en waar mogelijk geschrapt (deregulering). Inwoners en bedrijven kunnen bij de gemeente terecht voor bijna alle vragen.

De gemeente Beekdaelen verandert mee. Dit betekent dat wij onze manier van denken en doen voortdurend blijven aanpassen aan de behoeften van de samenleving. De gemeente ondersteunt bij veel meer zaken dan voorheen en maakt gemeentelijke werkzaamheden inzichtelijker en minder ambtelijk. Op die manier willen wij onze inwoners actief betrekken bij de gemeentelijke organisatie en ondersteunen. Want ONS Beekdaelen maken we samen!

Belangrijkste beleidsnotities Beekdaelen

Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste beleidsnotities van de gemeente Beekdaelen. Wilt u onderstaande documenten lezen, zoek dan via het webarchief of neem contact op via gemeente@beekdaelen.nl