De voorzitter van de gemeenteraad van Beekdaelen heeft op verzoek van mevrouw C. Debets, ingaande 1 september 2023, wegens ziekte, aan haar tijdelijk ontslag verleend als lid van de gemeenteraad.

Het tijdelijk ontslag is verleend op grond van artikel X10 en X11 van de Kieswet en gaat in op de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het tijdelijk ontslag heeft een duur van zestien weken.

Daarna herleeft het raadslidmaatschap van mevrouw Debets weer van rechtswege.

Dag van bekendmaking: 4 september 2023.