Datum: 6 april 2023

Betreft: Asfaltonderhoud Nuth - Stationstraat Nuth, provincie Limburg

Beste heer/mevrouw,

Binnenkort start KWS Infra Eindhoven met de uitvoering van het asfaltonderhoud in opdracht van de provincie Limburg. Uiteraard willen we de omgeving zo goed en volledig mogelijk informeren over onze werkzaamheden. In deze brief ontvangt u daarom een toelichting op de planning, de bereikbaarheid en andere praktische informatie.

Planning

toelichting staat in tekst

De werkzaamheden aan de Stationstraat starten op 30 mei 2023. We verwachten dat onze werkzaamheden gereed zijn op 23 juni 2023, mits we geen hinder ondervinden van de weersomstandigheden. In onderstaande afbeelding is het betreffende werkgebied ter verduidelijking weergegeven.
De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en hierbij proberen we overlast zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden

De werkzaamheden gaan gepaard met de werkzaamheden aan de riolering door de gemeente Nuth. Het geheel wordt in twee fases uitgevoerd. Voor de fase verdeling zie de afbeelding links en beschrijving hieronder.

Weekplanning:

  • Week 22: In werkvak fase 1 huidig asfalt frezen en nieuw aanbrengen. Hierbij tevens rioolwerkzaamheden in werkvak fase 2.
  • Week 23: In werkvak fase 2 huidig asfalt frezen en nieuw aanbrengen.
  • Week 24: Deklaag en markering aanbrengen voor werkvakken fase 1 & 2.

Bereikbaarheid

toelichting staat in tekst

De N298 Stationstraat is afgesloten vanaf de Van Eynattenweg tot en met de aansluiting met de Valkenburgerweg. Het doorgaand verkeer wordt via de A76 en A79 omgeleid.

Gedurende de werkzaamheden zijn de woningen beperkt bereikbaar en wordt gevraagd om gebruik te maken van de aangegeven parkeerplaatsen (zie de kaartjes hier rechts). Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen.

toelichting staat in tekst

Bestemmingsverkeer wordt via de met blauwe pijl aangegeven route omgeleid.
De omleiding is uiteraard ter plekke via bewegwijzering aangegeven.

Bezoek onze informatiebijeenkomst

We nodigen u van harte uit op onze informatiebijeenkomst op 19 april 2023 vanaf 14.00 tot 19.00 uur in het stadhuis op de Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth. Tijdens deze bijeenkomst geven we graag een persoonlijke toelichting op de aankomende werkzaamheden.

Verdere informatie

Heeft u vragen, stel ze gerust! Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons opnemen via: onderhoudlimburg@kws.nl.

Bijgevoegd treft u nog een algemeen informatieblad over (het aanbrengen van) asfalt.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groeten,

Het projectteam van KWS Infra Eindhoven

Omleiding voor doorgaand verkeer via A76 en A79

Onderstaand vindt u de omleiding voor het doorgaande verkeer. De omleiding staat tevens ter plekke aangegeven met bebording.

Doorgaand verkeer zal via de A76 en A79 omgeleid worden.

Asfalt

Eén van de laatste activiteiten bij u in de straat is het aanbrengen van een asfaltverharding. Dit gebeurt met speciaal zwaar materieel zoals transportauto’s, asfaltspreidmachines en walsen. Wij gaan ons best doen om alles zo gladjes mogelijk te laten verlopen.
Wij willen u graag iets meer vertellen over asfalt, een product dat al zo oud is als de weg naar Rome. Asfalt is een mengsel van steen, zand en vulstof dat aan elkaar wordt gekleefd met bitumen. Bitumen is een aardolieproduct, niet te verwarren met het vroeger wel eens gebruikte teer. Asfalt heeft geen effect op de gezondheid en wordt daarom ook al jaren gebruikt bij drinkwatervoorzieningen.
Jaarlijks wordt er in Nederland zo’n acht miljoen ton asfalt verwerkt en komt er iets meer dan twee miljoen vrij bij het opknappen van wegen. In de basis is asfalt voor honderd procent te hergebruiken. Het vrijkomende asfalt wordt daarom direct weer in het nieuwe asfalt verwerkt, waarmee de kringloop van asfalt is gesloten. Er gaat geen korrel verloren en dat is goed voor het milieu.

Even een vlekje wegwerken

Asfalt plakt goed, let er dus op dat er geen asfalt aan uw schoenzolen kleeft als u naar binnen gaat. Voorkomen is immers beter dan genezen. Als er toch asfalt op tapijt, parket of plavuizen is terechtgekomen; niet inwrijven. Het bitumen in het asfalt is een natuurproduct dat eenvoudig met oplosmiddel als wasbenzine kan worden verwijderd, raadpleeg vooraf wel even uw vloerbedekkingsleverancier.

Zo wordt het heet onder de voeten

Asfalt wordt bij hoge temperaturen, boven de 100 graden Celsius, op het werk aangevoerd om het goed te kunnen verwerken. Zolang het asfalt nog warm is kan het vervormen maar plakt het ook nog. Loop, fiets of rijdt er dan nog niet over, dat voorkomt een hoop ergernis bij de wegenbouwers, maar ook bij u zelf.
De walsen die het asfalt dicht en vlak maken worden met water natgehouden. Daardoor ontstaat er stoom bij het verdampen op het hete asfalt. Op uw gezondheid heeft het echter geen invloed, evenmin als de geur van het hete asfalt. Als u de geur niet prettig vind adviseren wij u de ramen en deuren te sluiten als wij voor uw woning bezig zijn. Zodra het asfalt is afgekoeld ruikt u niets meer en kunt u de ramen weer openzetten.