Datum: 10 mei 2022

Aan de bewoners van dit pand

Onderwerp: Vervangen hoofdleiding gas

Geachte heer, mevrouw,

Enexis brengt stroom en gas bij u in huis. Dit doen we via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhouden wij ons netwerk goed. Daarom gaan wij binnenkort werken in uw straat aan het gasnet.

Wanneer beginnen onze werkzaamheden?

Vanaf week 21 2022 starten wij in uw straat of de omgeving daarvan met de aanleg van een nieuwe hoofdgasleiding. De oude leiding wordt hierbij vervangen door een nieuwe leiding. Ook zal de gasaansluiting naar uw woning opnieuw worden aangesloten (overname of vernieuwd). De werkzaamheden vinden plaats in de:

  • Hoofdstraat, ter hoogte van 107-109 en tussen nummer 37-78 (even zijde);
  • Sjoepevaart tot Heiberg 5 inclusief wegsteek ter hoogte van Heiberg 16;
  • Heiberg ter hoogte van de nummer 7-9, 11, 22, 36 en 38 (even als oneven zijde).
Overzichtskaart werkzaamheden Amstenrade-Hoofdstraat-Sjoepevaart-Heiberg
  • Kruising Heiberg-Poststraat;
  • Poststraat tussen nummer 1-15, ter hoogte van nummer 35 en achterzijde Hoofdstraat 2a-4c.
Overzichtskaart werkzaamheden Enexis Amstenrade; Heiberg-Poststraat-Hoofdstraat

Er zal gestart worden met de werkzaamheden in de Poststraat richring kruising Heiberg.
Vanaf de kruising Heiberg wordt er aan de Hoofdstraat gewerkt tot de kruising Provenciale weg. Tot slot zullen de werkzaamheden in de Sjoepevaart plaatsvinden omhoog richting de Heiberg. Zodra de werkzaamheden in uw straat of nabije omgeving van uw woning aanvangen/plaatsvinden, wordt u hier vroegtijdig nogmaals over geïnformeerd.

Het project heeft een beoogde totale doorlooptijd van 11 werkweken. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de aannemer Hurkmans in opdracht van Enexis.

Wat betekent dit voor u?

De werkzaamheden in bovengenoemde straten en delen daarvan vinden plaats in het trottoir. Hierbij passeren de werkzaamheden eventueel uw oprit en/of toegang tot uw woning/bedrijf. Tijdens de werkzaamheden is de straat lokaal, ter hoogte van het werkvak, versmald en is een voorrangsregeling van toepassing.

Gedurende de werkzaamheden in de Poststraat wordt, vanwege de beperkte ruimte in de straat, de straat volledig afgesloten. Als bewoner van de Poststraat dient u er rekening mee te houden dat uw auto tijdelijk niet op uw oprit of voor uw woning geparkeerd kan worden.

Bij de werkzaamheden onder de Heiberg (2x) is de weg tijdelijk voor tenminste één dag volledig afgesloten. De weg is voor aanwonenden en bestemmingsverkeer tot aan de werkzaamheden open en aangrenzende percelen/woningen zijn door eenvoudig om te rijden bereikbaar. Omleidingsroutes zijn niet noodzakelijk geacht.

Zoals eerder vermeld, wordt u altijd vroegtijdig geïnformeerd wanneer de werkzaamheden in uw omgeving of straat worden uitgevoerd.

Huisaansluiting

Het heraansluiten van de binneninstallatie, in geval van vernieuwen van de aansluitleiding, zal ook worden verzorgd door Hurkmans. Aan deze werkzaamheden zullen voor u geen kosten zijn verbonden.

In geval van vernieuwing van uw aansluitleiding zal - uit veiligheidsoverwegingen - uw binneninstallatie worden afgeperst. Mocht uw binneninstallatie niet gasdicht zijn, dan zijn wij helaas genoodzaakt de gaslevering te onderbreken. Indien deze situatie zich voordoet, dient u met uw gasinstallateur contact op te nemen om de situatie te herstellen. Na herstel wordt de gaslevering gecontinueerd.

Wij doen ons best de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. U dient er echter rekening mee te houden dat tijdens de werkzaamheden, de gaslevering enige tijd onderbroken wordt. Over het tijdstip en duur van de onderbreking krijgt u apart bericht.

Belangrijk in het algemeen

Onze graafwerkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd als er voertuigen in de parkeervakken aan de even zijde langs de Hoofdstraat geparkeerd staan of langs het trottoir in de Heiberg geparkeerd staan of vlak voor afsluiting van de Poststraat nog voertuigen in de Poststraat geparkeerd staan. In enkele gevallen geldt dit ook voor voertuigen op de oprit. Daarom willen we u verzoeken uw voertuig tijdig elders te plaatsen. Hierover wordt u vroegtijdig geïnformeerd.

Wij gaan er van uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en danken u voor uw medewerking en begrip.

Uitvoerder Enexis