Datum: 10 juni 2022

Betreft:

Saneren stalen gasleiding door nieuwe stalen gasleiding en verwijderen expansiestukken

  • FASE 1 : Hommerterweg huisnummer thv 247 t/m thv 287 sleuftrace door parkeerstrook (5 a 6 wk)
  • FASE 2 : Hommert huisnummer thv 7 t/m thv 103 sleuftrace door fietspad/trottoir.( 8 a 9 wk)

Geachte Bewoners,                                                                           

Om een veilige en continue levering van gas te garanderen, zal de gasleiding vervangen worden in uw straat. We werken aan de oneven kant van de Hommerterweg.

Werkwijze

Vanaf week 24 willen we starten met de werkzaamheden op Fase 2. Afhankelijk van de        weersomstandigheden en de bodemgesteldheid, duren de werkzaamheden in uw straat/fase ongeveer 8 a 9 weken. We beginnen vanaf de Rozenstraat, de berg op.

Onze aannemer zal het trottoir open graven, leidingen monteren en sleuf verdichten. Uw woning zal tijdens de werkzaamheden toegankelijk gehouden worden met loopschotten.
Uw oprit zal opengemaakt worden na overleg, zodat u de auto als het nodig zou zijn, weg kunt zetten.

(Na overleg zullen er rijplaten over de sleuf gelegd worden zodat u ‘s-avonds de oprit kunt gebruiken).

Op Fase 1 en 2 wordt gewerkt in stukken van ongeveer 50 tot 70 meter.
Open graven en verdichten en dan alles omzetten voor het volgende stuk.

Te verwachten overlast en werktijden

Om een veilige doorgang voor verkeer en een veilige werkplek voor onze medewerkers te creëren worden er verkeersmaatregelingen getroffen te weten: verkeersafzettingen, parkeerverboden, verkeersregelaars en verkeerslichten.

Om de gasleiding te vervangen zal gegraven moeten worden. Ook kan door grond de stoep/straat vervuild raken. We zullen indien nodig de vervuilde locaties laten schoonmaken.

Onze werktijden zijn vanaf 07.30 uur t/m 16:15 uur.

Overleg met gemeente

De werkzaamheden zijn besproken met de gemeente en deze zal hier ook toezicht op houden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Energie & Water.

Voor aanvullende informatie, vragen, aan- en/of opmerkingen  kunt u contact opnemen met de uitvoerder van BAM Energie & Water Zuid.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en danken u voor uw begrip en uw medewerking.

Heeft u gevonden wat u zocht?