Datum: 4 augustus 2022

Betreft: Ontwerptekening Project ‘Blauwe Ader’ Grachtstraat

Geachte heer/mevrouw,

In april en juni hebben bewoners van de Grachtstraat e.o. deelgenomen aan twee participatieavonden over de aanleg van een nieuwe riolering en het herinrichten van de openbare ruimte in de Grachtstraat.
Informatie over de avonden is te vinden via www.beekdaelen.nl/blauweader. Vanaf deze webpagina kunt u doorklikken naar ‘Grachtstraat’. 

De vorige bijeenkomst was vooral gericht op de nieuwe inrichting van de straat. Op basis van de duidelijke voorkeuren die werden uitgesproken door de aanwezigen, is door Plangroep Heggen bijgaand definitief ontwerp gemaakt. 
Wat opvalt zijn de as verspringen, gemarkeerd met bomen. Daardoor wordt het parkeren als vanzelf geregeld, met voldoende ruimtes om even te wachten bij tegenliggers. Bij de nieuwe verharding wordt gebruik gemaakt van betonnen straatstenen met kleurechte laag van natuurlijke mineralen. Aan de kant van de Markt wordt gebakken klinkers gebruikt.

We gaan na de bouwvakantie verder met het ontwerp van de riolering en we verwachten in oktober een vervolgavond te kunnen organiseren. Deze is vooral gericht op de aanleg van het rioolwerk en de mogelijkheden voor afkoppelen van zo veel mogelijk oppervlak (van daken, stoepen, opritten).

Heeft u eerder vragen over het ontwerp, dan kunt u die stellen per e-mail gemeente@beekdaelen.nl. Of per telefoon: 088 – 450 2000.

Voor algemene informatie over het project ‘Blauwe Ader’ verwijzen wij u graag naar www.beekdaelen.nl/blauweader

Met vriendelijke groet,

Wim Fleuren
Projectleider gemeente Beekdaelen