Datum: 25 mei 2022

Betreft: 2e Participatie-avond Project ‘Blauwe Ader’ Grachtstraat

Geachte heer/mevrouw,

Op 7 april jl. hebben bewoners van de Grachtstraat e.o. deelgenomen aan een eerste participatieavond over de aanleg van een nieuwe riolering en het herinrichten van de openbare ruimte in de Grachtstraat. De presentatie van die avond is te vinden via www.beekdaelen.nl/blauweader. Vanaf deze webpagina kunt u doorklikken naar ‘Grachtstraat’. 

In bijgevoegd overzicht zijn de ideeën samengevat die we de eerste avond hebben opgehaald. Ze zijn inmiddels verwerkt in een tweetal schetsontwerpen, die we graag met u willen bespreken. 

Ook willen we wat meer aandacht geven aan de aanleg van het nieuwe (regenwater-)riool, en daarmee samenhangend het ‘afkoppelen’ van uw daken en verhardingen op het nieuwe riool of beter nog, naar uw tuin.

Graag nodigen we u uit voor de tweede participatieavond op dinsdag 7 juni aanstaande in de Oirsprong, in de Pollack 4. 
We starten om 19:30u, de zaal is open vanaf 19:15u.

We verzoeken u zich aan te melden om aanwezig te zijn. Dit kan per e-mail gemeente@beekdaelen.nl of per telefoon: 088 – 450 2000.

Voor algemene informatie over het project ‘Blauwe Ader’ verwijzen wij u graag naar www.beekdaelen.nl/blauweader.

Heeft u een vraag over deze brief? Gebruik dan het genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
Projectleider gemeente Beekdaelen

Bijlage: samenvatting eerste infobijeenkomst

De volgende suggesties/aandachtspunten/vragen/klachten bewoners zijn verzameld tijdens de eerste bijeenkomst op 7 april 2022.

 1. Wens om klinkers van de markt door te zetten in plangebied
 2. Wens om materiaalgebruik Markt door te zetten tot aan kruising Grachtstraat-Wijngaardshage.
 3. Aangegeven wordt dat de Kollerstraat een fietsstraat is -> controle of dit zo is.
 4. Snelheid gaat gemeten worden door gemeente
 5. Verkeersveilige inrichting (kindvriendelijk)
 6. Peelderpad is Eigen weg -> controle of dit zo is.
 7. Grachtstraat 26 gaat nog juridische procedure starten vanwege kadastraal eigendom vs gebruikersgrens.
 8. Wens voor grotere afwisseling tussen parkeren lichts en rechts -> geen lange rijen auto's aan één zijde.
 9. T.h.v. Grachtstraat 45 te veel geparkeerde auto's achter elkaar, gokken wie de voorrang pakt.
 10. Parkeren bij kruising Wijngaardshage: te kort op kruising
 11. Ter hoogte van de kruising Schatsberg - Beukenberg is een hoge haag aanwezig die het zicht belemmert.
 12. Er is een glashandel gevestigd op nummer 45, wat veel laden en lossen met zich meebrengt.
 13. In de bocht ter hoogte van huisnummers 41 en 39 staan vaak veel auto's geparkeerd wat zorgt voor slecht zicht.
 14. Ter hoogte van huisnummer 35 is een drempel niet wenselijk.
 15. Suggestie: aanleg van een rabatstrook.
 16. Wens voor de aanleg van meer groen in de straat.
 17. Een goot in het midden van de weg is niet wenselijk.
 18. Gelieve de kruising met de Wijngaardshage overzichtelijk te houden.
 19. Suggestie: punaise of plateau ter hoogte van kruising Wijngaardshage.
 20. Suggestie: drempel ter plaatse van kruising Grachtstraat-Wijngaardshage.
 21. Versmalling ter hoogte van nummer 16 aanpassen, met aandacht voor inrit nummer 15.
 22. Versmalling ter hoogte van nummer 16 aanpassen, met aandacht voor inrit nummer 17.
 23. T.h.v. van Grachtstraat 15 is de weg smaller geworden dan voorheen
 24. Parkeerprobleem tussen kruising Op de Graaf en Wijngaardshage oplossen.
 25. Wens om klinkers van de markt door te zetten in Grachtstraat.
 26. Asverspringen hebben de voorkeur (meerderheid)
 27. Voorkeur voor combi asfalt/klinkers