Datum: 4 mei 2022

Geachte bewoners en belanghebbenden,

In opdracht van de gemeente Beekdaelen starten wij binnenkort met de uitvoering van het project “Herinrichting Provincialeweg en omstreken te Oirsbeek”. Via deze brief informeren wij u over deze werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

Het werk betreft de herinrichting van de Provincialeweg en de Altaarstraat, waarbij op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden: het verwijderen van de huidige inrichting, het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond, het aanbrengen van riolering, het aanbrengen van verhardingen, het graven van een regenwaterbuffer en het aanbrengen van de terreininrichting.

Waar gaan we werken?

De werkzaamheden vinden plaats op de Provincialeweg Zuid tussen huisnummer 90 en 148. Daarnaast wordt de aansluiting met de Altaarstraat en de Hulterweg ook meegenomen. In het openbare gebied tussen de Provincialeweg Zuid, Altaarstraat en Romenkamp wordt een regenwaterbuffer aangelegd. 

Een overzicht van het werkvak vindt u hieronder:

Werkvak fase 1 (buffer), werkvak overige werkzaamheden; toelichting in tekst onder afbeelding

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

Voor de planning hebben we de werkzaamheden gesplitst in twee gedeeltes:

  • Aanleg regenwaterbuffer met bijkomende werkzaamheden [=fase 1]
  • Reconstructie en aanleg riolering ter plaatse van de rijbanen [overige fasen]

We starten iets eerder met de werkzaamheden van fase 1 dan oorspronkelijk gepland, namelijk in de loop van week 19 of week 20. De verwachting is dat deze werkzaamheden ca. 7 tot 8 weken in beslag nemen. We doen dit omdat de werkzaamheden in deze 1e fase geen invloed hebben op de verkeersdoorstroming op de doorgaande weg, en hopen hiermee de totale doorlooptijd van het project in te korten.

Aansluitend aan deze 1e fase vervolgen we dan de werkzaamheden met de reconstructie van de rijbanen, inclusief aanleg van de riolering. Deze werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd , waarbij het doorgaand verkeer middels een omleidingsroute zal worden omgeleid. Ruim van tevoren wordt u nog nader geïnformeerd over de planning en exacte fasering van deze werkzaamheden.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden van fase 1 [de aanleg van de regenwaterbuffer] blijven alle wegen open en bereikbaar voor alle verkeer. Mogelijk ondervindt u enige overlast vanwege vrachtwagens die op de rijbaan staan voor het laden en lossen en het in- en uitrijden van werkverkeer. Het kan zijn dat u even moet wachten. Wij verzoeken u, om in de buurt van de locaties waar we werken, overdag géén auto’s op de rijbaan te parkeren.

Over de bereikbaarheid tijdens de overige fasen wordt u nog nader geïnformeerd.

Afvalcontainers en overige inzamelingen

De afvalinzamelaars kunnen tijdens de werkzaamheden niet altijd het werkvak inrijden. Uw afvalcontainers kunt u op de bij u bekende dagen op de bij u bekende plekken neerzetten. Wij zorgen dat ze centraal ingezameld worden, geledigd worden en vervolgens worden geretourneerd. Hetzelfde geldt voor overige inzamelingen.

Wij zien, mede namens onze opdrachtgever Gemeente Beekdaelen, uit naar een prettige samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

GEBRS. KURVERS BV


Aanvullende informatie: Op deze website is een pagina aangemaakt waarop u belangrijke informatie over het project, de nieuwbouwtekeningen, de omleidingsroute (zodra beschikbaar) en ook de voortgang van het project kunt nalezen en bekijken. Via www.beekdaelen.nl/blauweader kunt u (onderaan de webpagina) doorklikken naar het deelplan fase 1.