Datum: 7 juni 2022

Betreft: Herinrichting Provincialeweg Oirsbeek  / aankondiging werkzaamheden

Geachte belanghebbenden, 

Middels deze brief informeren wij u over de start van de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren op het project Herinrichting Provincialeweg Oirsbeek.

Wat gaan we doen?

Met de werkzaamheden zal het regenwater, dat nu nog in het gemengde rioolstelsel terecht komt, middels een nieuw aangelegd regenwaterriool genaamd de Blauwe Ader en buffers worden opgevangen en afgevoerd. 

Ook wordt het bestaande riool deels gerenoveerd en zal de rijweg dusdanig worden aangepast zodat deze aan de veiligere inrichting van 30km/uur binnen de bebouwde kom en 60/km/uur buiten de bebouwde kom voldoet. 

Waar gaan we werken?

Het werkgebied bevindt zich op de Provincialeweg Zuid te Oirsbeek. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. 

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden starten op maandag 13 juni 2022. De verwachting is dat de werkzaamheden in totaal ongeveer 21 weken in beslag zullen nemen. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens onderstaande fasering.

Er is ook een tekstversie van de fasering beschikbaar.

Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op gunstige weersomstandigheden. In principe werken wij op weekdagen tussen 07:00 en 17:00 uur.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

De Provincialeweg Zuid wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N276 > N300 en v.v.
De omleiding wordt aangegeven met tijdelijke gele bebording.

In de fase waarin gewerkt wordt, zijn inritten en woningen niet per auto bereikbaar. Te voet blijft de toegankelijkheid te allen tijde gegarandeerd. 
Wij verzoeken u om tijdens werktijden géén auto’s op de rijbaan of in het werkvak te parkeren. Als u gebruik wilt maken van uw voertuig, dient u deze buiten het werkvak te parkeren. 

Afvalcontainers en overige inzamelingen

Afvalinzamelaars kunnen niet altijd het werkvak inrijden. Uw afvalcontainers kunt u op de bij u bekende dagen op de bij u bekende plekken neerzetten. Wij zorgen dan dat ze geledigd worden.

Omleiding Fietsers

Omdat de Provincialeweg veel gebruikt wordt als fietsroute, heeft men voor de veiligheid een omleiding voor de fietsers ingesteld. Deze omleiding loopt om het gehele werk heen, in de onderstaande bijlage is deze omleiding uitvergroot.
Er is ook een tekstversie van de omleidingsroute beschikbaar.

Tevens zullen we op de knelpunten enkele verkeer remmende maatregelen en bebording toepassen, zodat deze plekken nog veiliger worden voor de fietsers. 

We vertrouwen erop u met deze publicatie voldoende geïnformeerd te hebben. 
Wij zien uit naar een prettige samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Het uitvoeringsteam

GEBRS. KURVERS BV
WEGENBOUW / RECYLING / TRANSPORT


Aanvullende informatie: Op deze website is een pagina aangemaakt waarop u belangrijke informatie over het project, de nieuwbouwtekeningen, de omleidingsroute (zodra beschikbaar) en ook de voortgang van het project kunt nalezen en bekijken. Via www.beekdaelen.nl/blauweader kunt u (onderaan de webpagina) doorklikken naar het deelplan fase 1.