Bewonersbrief Kurvers BV met update planning herinrichting Provincialeweg e.o. in Oirsbeek

Datum: 20 oktober 2022

Betreft: Update planning herinrichting Provincialeweg e.o. te Oirsbeek

Geachte bewoners en belanghebbenden,

In opdracht van de gemeente Beekdaelen zijn wij bezig met de uitvoering van het project “Herinrichting Provincialeweg en omstreken te Oirsbeek”. Middels deze brief geven wij een update in relatie tot de planning van de werkzaamheden.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden t.b.v. fase 3 en de Altaarstraat lopen op dit moment met 1 week uit. Dit als gevolg van onvoorziene omstandigheden met betrekking op de huisaansluitingen van de bestaande riolering. 
Deze uitloop heeft tot gevolg dat de werkzaamheden in fase 4 een week later van start gaan, deze starten dan op 31 oktober 2022. 
In verband met de asfalteringswerkzaamheden van fase 3 zal op 27-10 en 28-10 de gehele Provincialeweg worden afgesloten. Dat betekent dat er ook geen verkeer meer mogelijk is naar de ventweg met de daaraan gelegen winkels.

De kruising Romenkamp/Altaarstraat zal vanaf 31 oktober weer worden opengesteld, echter sluiten we de kruising Altaarstraat/Provincialeweg wel af om het doorgaande verkeer te stremmen en het werkvak afgesloten te houden.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Inzake de bereikbaarheid dient u er rekening mee te houden dat wij vanaf week 43 (donderdag 27 oktober) geheel fase 4 afsluiten voor alle verkeer. 

Dit betekent dat u alle voertuigen vanaf 27 oktober (07.00 uur) van de inritten en parkeerplaatsen moet verplaatsen naar elders. Gedurende de werkzaamheden proberen wij de trottoirs zo lang mogelijk te handhaven zodat uw woning/winkel te voet bereikbaar blijft. De werkzaamheden van fase 4 zullen ongeveer 8 weken in beslag nemen.

Mogelijk ondervindt u enige overlast vanwege vrachtwagens die op de rijbaan staan voor het laden en lossen en het in- en uitrijden van werkverkeer. Het kan zijn dat u even moet wachten. Wij verzoeken u, om in de buurt van de locaties waar we werken, overdag géén auto’s op de rijbaan te parkeren.
In de bijlage is een overzicht toegevoegd van de beschikbare parkeerplaatsen in de omgeving.

Afvalcontainers en overige inzamelingen

De afvalinzamelaars kunnen tijdens de werkzaamheden niet altijd het werkvak inrijden. Uw afvalcontainers kunt u op de bij u bekende dagen op de bij u bekende plekken neerzetten. Wij zorgen dat ze centraal ingezameld worden, geledigd worden en vervolgens worden geretourneerd. Hetzelfde geldt voor overige inzamelingen.

Omleidingen

Zoals bekend is de rijbaan in beide richtingen afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Alleen lijnbussen en nooddiensten mogen het werkvak passeren.

Helaas blijkt dat de afsluiting van de Provincialeweg en de bijbehorende bebording door met name veel automobilisten wordt genegeerd. Te pas en te onpas rijden automobilisten langs de werkzaamheden ov er het afgesloten weggedeelte, vaak ook nog met hoge snelheid. Dat zorgt voor overlast, maar vooral ook voor zeer onveilige situaties. Niet alleen voor de mensen die er aan het werk zijn, maar ook voor de voetgangers. 

Wij verzoeken alle automobilisten daarom met klem gebruik te maken van de omleiding via de buitenring.

Ook de fietsers worden om het werkvak heen geleid, via de Molenweg. Deze fietsroute is niet veel langer, en hebben we speciaal ingesteld zodat ook deze weggebruikers op een veilige manier om het werkvak heen worden geleid.

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u middels deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u toch nog vragen o opmerkingen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onderstaande contactpersonen:

  • Dhr. D. Cleiren, Gebrs. Kurvers BV: 045 – 5751155
  • Dhr. R. Palant, Gemeente Beekdaelen: 088 – 4502000

Wij zien, mede namens onze opdrachtgever Gemeente Beekdaelen, uit naar een prettige samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Gebrs. Kurvers BV
Wegenbouw/Recycling/Transport

Bijlage: overzicht parkeergelegenheden

Toelichting staat onder de afbeelding

Toelichting bij afbeelding:

  • Het blauwe vak is het werkvak van fase 4: de werkzaamheden aan de Provincialeweg tussen Restaurant & kookstudio Oasis en de kruising met de Altaarstraat, alsmede de werkzaamheden aan de Provincialeweg tussen de Altaarstraat en sportschool GO 24/7 Health & Wellness (Any Time Fitness), inclusief de ventweg tegenover de bushalte. 
  • De groene vakken zijn parkeervakken voor bezoekers. Deze zijn gelegen aan:
    • de Romenkamp (inrijden vanuit de Altaarstraat), direct bij het appartementencomplex aan de rechterzijde, en
    • de parkeervakken aan de Provincialeweg tegenover de sportschool (aan beide zijden van de weg), tot aan het werkvak.
  • De rode parkeervakken zijn voor laden en lossen door bezorgers en ondernemers, met een maximale parkeertijd van 1 uur.