Datum: 21 december 2022

Afronding 2022, vooruitblik 2023

Geachte mevrouw of meneer,

Afgelopen week heeft het weer ons enorm parten gespeeld waardoor wij de eerder afgegeven planning helaas niet waar hebben kunnen maken. Gevolg is dat wij de werkzaamheden dit jaar niet meer afgerond krijgen. 

Planning van de werkzaamheden

Wij hebben kerstreces t/m 8 januari en zullen op maandag 9 januari de straatwerkzaamheden op de parallelweg inclusief de bijbehorende parkeerplaats opstarten.
Duur van de resterende werkzaamheden is 2 weken.
De laatste asfalt laag inclusief. de belijningen en rode coating zullen wij na het carnaval inplannen. Hierover zullen wij u separaat berichten.
Daar er geen definitieve situatie inclusief bebording en belijning klaar is zullen wij tijdelijke bebording en verwijzingen, uitwerking conform de bijlage (zie hieronder).

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

De rijweg zullen we conform eerdere beloftes openstellen op vrijdag 23 december 16:30.
De parallelweg inclusief bijbehorende parkeerplaats kan tijdens ons kerstreces gebruikt worden.  Hiervoor wordt deze tijdelijk ingericht. Inzake parkeermogelijkheden tijdens ons kerstreces verwijzen we naar de bijlage. De trottoirs nabij de parallelweg worden in week 51 nog aangebracht en afgewerkt.

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u middels deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onderstaande contactpersonen:

  • Dhr. D. Cleiren, Gebrs. Kurvers BV: 045-5751155
  • Dhr. R. Palant, Gemeente Beekdaelen: 088-4502000

Mede namens de gemeente Beekdalen wensen wij u allen hele fijne feestdagen en een gezond 2023 toe!

Met vriendelijke groeten,

Alle medewerkers van ons uitvoeringsteam

Gebrs. Kurvers Wegenbouw BV