Datum: 16 juni 2022

Onderwerp: Uitnodiging inwonersavond aanpak wateroverlast Hegge

Beste inwoner(s),

Hierbij nodigen wij, de gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg, u graag uit voor de inwonersavond over de aanpak wateroverlast Hegge. 

Wanneer: Dinsdag 28 juni 2022 
Hoe laat: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Waar: Zaal/Café ’t Schöpke, Nagelbeek 4, 6365 EK Schinnen

Maatregelen

Sinds de vorige inwonersavond op 8 juli 2021 is stevig doorgewerkt aan het ontwerpen van maatregelen tegen de wateroverlast van Hegge. Met velen van u zijn we ook in gesprek geweest. We zijn nu zover dat er een pakket van maatregelen is ontwikkeld dat we met u willen bespreken op de bewonersavond.

Opzet van de Avond

A. We starten de inwonersavond met een officieel moment. In het project “Aanpak Wateroverlast Hegge”, werken de gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg nauw met elkaar samen. Daarvoor wordt deze avond een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend door de (verse) wethouder van gemeente Beekdaelen, Jan Hermans en door Josette Van Wersch, lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg.

B. Presentatie van het project.

C. Uiteen in 3 groepen voor vragen en toelichting. 
Tijdens de avond praten wij u bij over maatregelen en de verdere projectplanning. 
We hebben 3 tafels:

  1. Buffer en leegloopleiding
  2. Eyskensweg en watergeleiding naar Gasunie-terrein
  3. Diependaalsweg buffers

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier op de website te gebruiken. Deze staat op www.waterschaplimburg.nl/hegge(externe link)

Heeft u ideeën of vragen, dan kunt u deze al stellen op het aanmeldformulier.
Kunt u niet komen, dan kunt u toch alle informatie na 28 juni op de website teruglezen.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl o.v.v. ‘Vraag Hegge’. 

Graag tot ziens op 28 juni!