Datum: 8 april 2022

Aan: De bewoners binnen het werkgebied “reconstructie Provincialeweg Noord”

Beste bewoner(s),

Via deze brief wil ik u graag informeren over het verdere verloop van de reconstructie van de Provincialeweg Noord in Oirsbeek.

Afgeronde werkzaamheden

De nutsbedrijven hebben de noodzakelijke werkzaamheden rond het verleggen van de kabels en leidingen inmiddels afgerond. Ook heeft de aanbesteding voor de reconstructie-werkzaamheden inmiddels plaatsgevonden en is de aannemer geselecteerd, te weten Wegenbouw Kurvers.

Planning en inloopmomenten

Wegenbouw Kurvers is op dit moment bezig met het maken van de definitieve planning, de inkoop van de noodzakelijke materialen en andere project gerelateerde zaken in aanloop naar de daadwerkelijke uitvoering.

De planning is dat we omstreeks juni 2022 van start zullen gaan met de werkzaamheden. U ontvangt van de aannemer tijdig een brief met belangrijke informatie en contactgegevens.

Ook zullen we in de eerste periode na de start van de werkzaamheden een aantal “inloopmomenten” op de locatie van de werkzaamheden organiseren. Als aanwonende kunt u dan op afspraak langskomen om vragen te stellen of om bijvoorbeeld uitleg te krijgen hoe e.e.a. eruit gaat zien in de nieuwe situatie. Hierover leest u meer in de brief die u nog van de aannemer ontvangt.

Bouwkundige opnamen

Binnenkort ontvangt u ook een brief van Vermeer Expertise. Dit onafhankelijk bureau zal, voordat de werkzaamheden starten, zogenoemde bouwkundige opnamen maken van de omliggende woningen. Hiermee kan in geval van vermeende schade door de aannemer worden vastgesteld hoe de situatie voor de start van de werkzaamheden was.

Informatie op de website

Op onze website is een pagina aangemaakt waarop u belangrijke informatie over het project, de nieuwbouwtekeningen, de omleidingsroute (zodra beschikbaar) en ook de voortgang van het project kunt nalezen en bekijken. Via www.beekdaelen.nl/blauweader kunt u (onderaan de webpagina) doorklikken naar het deelplan fase 1.

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact met ons op per e-mail via gemeente@beekdaelen.nl, o.v.v. ‘reconstructie Provincialeweg Oirsbeek’. Of neem telefonisch contact op via 088-450 2000. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Met vriendelijke groet,

R. Palant
Projectleider gemeente Beekdaelen

Heeft u gevonden wat u zocht?