Datum: 19 januari 2024

Aan: de bewoner(s) van dit pand,

Betreft: Start herinrichting parkeren oude voetbalkantine Puth

In opdracht van de gemeente Beekdaelen starten wij, Mourik Infra B.V., op 29 januari aan de herinrichting van oude parkeerplaats voetbalkantine te Puth, ook wel 'deelplan transferium Puth' genoemd. Daarover gaat deze brief.

Wat gaan we doen?

We gaan de parkeervoorziening aan de voorzijde van de oude voetbalkantine opbreken en voorzien van een nieuwe inrichting. Op de onderstaande figuur wordt het bovenaanzicht van de nieuwe situatie weergegeven.

Overzichtskaart nieuwe situatie transferium
Figuur 1: nieuwe situatie

Wat betekent dit voor u?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden regelmatig bouwmaterialen aan- en afgevoerd. Het bouwverkeer zal de route Kerkstraat via de Onderste Puth naar de Sittarderweg nemen. De werkzaamheden zijn gereed in maart 2024, onder voorbehoud van werkbare weersomstandigheden.

Wij werken van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 16.15 uur. Als het nodig is werken wij door tot 19.00 uur. We doen altijd ons best om de overlast van de werkzaamheden zo klein mogelijk te houden. Maar waar gewerkt wordt, is altijd wat overlast. We hopen op uw begrip daarvoor.

Heeft u vragen over deze brief?

Voor niet dringende zaken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze uitvoerder Brian Knauer via 0475 - 41 67 00 of via infra@mourik.com. Voor dringende zaken die niet tot de dag erna kunnen wachten is hij 24/7 bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Het projectteam
Mourik Infra B.V.